Column: Gebrek aan transparantie
08 Feb, 00:59
foto


Onlangs heeft de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) het contract met keuzeheer Aron Winter, niet verlengd. Hierdoor is Winter, die in beginsel voor 3 jaren was aangesteld, niet langer verantwoordelijk voor de nationale mannen voetbalselectie van Suriname. Er zouden volgens de bondsvoorzitter tussentijdse doelen zijn gesteld (plaatsing Gold Cup en Copa America) die niet door Winter zijn gehaald. In mijn column ‘Terug bij af’ van 18 januari 2024, heb ik reeds aangegeven dat het bij een contract gebruikelijk is, dat er afspraken worden vastgelegd waar partijen zich aan moeten houden. De SVB-voorzitter heeft het alleen maar gehad over de doelen die Winter niet gehaald zou hebben, maar heeft met geen word gerept over de doelen c.q. eisen waaraan het bondsbestuur voldaan zou moeten hebben. Erger nog, de doelen waar Winter aan zou moeten werken, onbereikbaar zouden worden wanneer het bestuur zijn kant van de overeenkomst niet zou nakomen.

Bij de aanstelling van assistent-bondscoach Henk ten Cate -die overigens niet op de loonlijst van de SVB stond-, is er via Zoom een persmoment geweest. Kon het bestuur bij zo een zwaarwichtige beslissing als het beëindigen van de samenwerking met Winter, die wel onder contract stond, geen persmoment organiseren? De confrontatie met de pers is bewust vermeden, omdat men geen openheid wenst te geven. Het is ongehoord dat de voorzitter na kritische opmerkingen vanuit de gemeenschap ervoor kiest bij een mediahuis aan te schuiven om zijn kant van het verhaal te doen. Daarbij legt hij zwaar de nadruk op de doelen die Winter niet gehaald zou hebben, echter rept hij met geen woord over de eisen waar het bestuur aan zou moeten voldoen om de doelen te kunnen halen. Via dat doorgeefluik heeft hij de gemeenschap bewust halve waarheden voorgehouden, want tot op heden heeft hij nimmer laten weten aan welke eisen het bestuur zou moeten voldoen en als die wel zijn nagekomen.

Gelukkig zijn we via degenen die toegang hebben tot Winter, te weten gekomen dat het bestuur wel degelijk gehouden was tot enige prestatie. Zo zou ervoor gezorgd worden dat er tijdens FIFA-windows oefenwedstrijden zouden worden afgewerkt. Het is publiek geheim dat het bestuur niet heeft voldaan aan deze eis. Iedere teamsporter weet hoe cruciaal oefenwedstrijden zijn in aanloop naar officiële meetmomenten. In het geval van Natio zijn oefenwedstrijden onontbeerlijk, omdat de spelers uit Europa behalve de gebruikelijke omstandigheden, ook nog het klimaat als weerstand hebben. Ook de omstandigheid dat er nieuwe spelers erbij komen, maakt het noodzakelijk om zoveel als mogelijk oefenwedstrijden af te werken om erachter te komen hoe je het maximale kan halen uit de spelersgroep.

De gewezen bondscoach heeft zich in gesprek met ABC ook laten ontvallen dat zijn staf niet onder contract staat van de SVB, maar bij wijze van spreken op afroep (per project) beschikbaar moest zijn. Deze situatie is erg onwenselijk, want als de deskundigen een beter aanbod krijgen, kunnen ze per direct vertrekken, hetgeen ook gebeurd is in het geval van de gewezen keeperstrainer en inspanningsfysioloog. Op deze manier heeft het bestuur de bondscoach in de wielen gereden, want zijn staf kon zodoende gemakkelijk uitgehold worden. Verder mag erop gewezen worden dat overeenkomsten worden beheerst door redelijkheid en billijkheid. Hoe redelijk is het om het contract met Winter niet te verlengen, terwijl jij als tegenpartij hebt nagelaten het noodzakelijke te doen om hem in staat te stellen de gestelde doelen te bereiken? U voelt al aan waarom ervoor gekozen is om alles in stilte te laten geschieden. Weer eens is gebleken dat niet elke organisatie transparantie hoog in het vaandel heeft.

Mireille Hoepel
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March