President Ali stemt in met gesprek Venezolaanse counterpart
10 Dec, 10:45
foto
Venezolaanse hoogwaardigheidsbekleders onthullen een kaart waarop de grensregio Essequibo bij Venezuela is ingelijfd. (Getty Images)


De Guyanese president Irfaan Ali heeft te midden van de oplopende spanningen met buurland Venezuela, erin ingestemd president Nicolas Maduro te ontmoeten in St. Vincent en de Grenadines. Ali heeft nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat het grensgeschil niet ter discussie staat. Premier Ralph Gonsalves van St. Vincent en The Grenadines heeft zaterdag bemiddeld voor de ontmoeting.

Het Guyanese staatshoofd heeft consequent gesteld dat de grenscontroverse voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) ligt en dat deze een definitieve en bindende uitspraak over de kwestie zal doen. De ontmoeting tussen Ali en Maduro staat gepland voor 14 december. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva, staatshoofden van de Caricom, een ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties en de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse landen en Caribische Staten (Celac).

Premier Gonsalves zegt dat de persoonlijke ontmoeting tussen Ali en zijn Venezolaanse tegenhanger, Maduro volgende week van "grote waarde" zal zijn, ook al heeft de Guyanese leider geweigerd de aanhoudende grenscontroverse te bespreken. Hij heeft tijdens een persmoment erop aangedrongen dat de geplande bijeenkomst niet mag ontsporen, waarbij hij benadrukte dat "Guyana en Venezuela buren zijn" en dat ze "met elkaar moeten leven".

"Er moeten veel zaken worden aangepakt en de kwestie van de toewijding aan het internationaal recht, de toewijding om de regio als een vredeszone te behouden en niet in een openlijk conflict terecht te komen. Ze zijn allemaal van groot belang en ik ben er zeker van dat wanneer de leiders om de tafel gaan zitten, ze zullen zoeken naar modaliteiten om de vrede te bewaren." Gonsalves zei dat hij grote waarde ziet in de communicatie.

Hij merkte op dat het beter is als de twee buren 'respectvol met elkaar praten, dan dat ze ruzie maken'. De spanningen tussen Guyana en Venezuela zijn opgelopen sinds Maduro twee derde van het gebied dat Guyana al honderd jaar beheerd claimt als het zijne. De Essequibo regio zit vol olie en gas en volgens Maduro behoort dat gebied aan Venezuela toe.

"Niet praten is erg gevaarlijk," zei premier Gonsalves "en het is iets dat volgens mij heel zwaar zal wegen op de harten en geesten van mensen."

Hij wees erop dat "onze regio een vredeszone is geweest en dat willen we zo houden." Hij voegde eraan toe dat als er openlijke conflicten ontstaan, de implicaties verschrikkelijk zijn om over na te denken. "Het zal een negatief effect hebben op iedereen… in ons Caribisch gebied en de regio Latijns-Amerika."

St. Vincent en The Grenadines treft alle nodige voorbereidingen op het gebied van veiligheid op hoog niveau voor de bijeenkomst. Gonsalves zei dat hoge regeringsfunctionarissen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië contact hebben met Caricom-leiders over deze kwestie.

"Deze kwestie is van groot belang. We moeten het aanpakken met de ernst die het verdient, en niet met lichtzinnigheid...Het is gemakkelijk om clowntje te spelen, met welke kwestie dan ook, maar dit is een zeer serieuze kwestie."

Er zijn talloze oproepen geweest om de regio een vredeszone te laten blijven, en om Venezuela op zinvolle wijze deel te laten nemen aan de zaak voor het Internationaal Gerechtshof.

Bij het ICJ hoopt Guyana op een definitieve, bindende oplossing van de controverse, waarbij de arbitrale uitspraak uit 1899 opnieuw wordt bevestigd, waarmee de grens werd vastgesteld zoals deze internationaal bekend is.

Advertenties