Column: Borrelpraat no. 795
03 Dec, 22:35
foto


‘Jongens, kijk iets hier: Kries leest een krant aan de bar. Maak een foto, zet het op Face Book.“
“Doewet, het is toch niet strafbaar, want ook op ict-gebied lopen we mijlenver achter in het updaten van onze wetgeving.”
“Ach, do you think the government cares about this? Come on. Wat lees je zo?”
“Deze titel pakte me: MennoWEL of MennoNIET.”
“Iets nieuws onder de zon erin?"
“Ja, het artikel belicht de komst van de Mennonieten vanuit een andere hoek.”
“Maar ze hebben duizenden hectare grond van Inheemsen in Bolivia geroofd, iets wat de blanken overal in de koloniën deden en dus blijven doen.”
“Ten eerste blijkt dat corrupte Boliviaanse ambtenaren zich die grond eerst op slinkse wijze hebben toegeëigend om het dan door te verkopen aan die nietsvermoedende Mennonieten. Pas toen ze met ontginningswerkzaamheden begonnen, barstte de bom.”
“Hoogstwaarschijnlijk zijn ze ook door soortgelijke corrupte ambtenaren en grote jongens achter de schermen aan duizenden hectaren bos alhier gekomen. Hier gaat dat heel gemakkelijk via Stichtingen.”
“Ik zeg jullie daarom weer: stichtingen mogen bij wet geen grond bezitten.”
“Groot gelijk heb je, maar ga eerst een meerderheid in DNA verwerven om dit bij wet te veranderen.”
“En ik zeg: al stemt meer dan 20% van de kiezers op jou, dat wil nog niet zeggen dat je de politieke macht verwerft. Zie Wilders momenteel in Nederland."
“Ai, niemand wilde en wil met die Wilders samenwerken, hij is niet gewild bij midden en links, ze willen hem niet en dat maakt hem wild en wilder en straks het wildst.”
“Maar ik lees hier een stuk van Henri Does; die schreef vroeger onder het pseudoniem Theo Para. Hij gaat behoorlijk wilderst tekeer tegen de verkiezingsoverwinning van de PVV in Nederland.”
“Ja, ik las dat stuk, waarin hij waarschuwt dat niemand Wilders aan de regeermacht moet helpen, want dan helpt men het ‘geweldsmonopolie van de staat’ in handen leggen van de autoritaire Wilders en dat zal vooral minderheidsgroepen in Nederland angstig maken.”
“Wat bedoelt hij met ‘geweldsmonopolie van de staat’, meester?”
‘Does schrijft een beetje in nogal hoge taal, maar volgens mij bedoelt hij daarmee dat alleen de staat geweld mag uitoefenen, bijvoorbeeld om de openbare orde te handhaven of te herstellen of het land tegen een buitenlandse inval te beschermen.”
“Ow, dus als je de leiding van het land in handen geeft van zo een heerszuchtig persoon als Wilders, dan kan die de legale machtsmiddelen van de staat gaan misbruiken om een schrikbewind tegen degenen die hij niet lust te voeren, ondersteund natuurlijk door een verblinde en opgejutte aanhang.”
"En door een jarenlang onmachtig beleid van zijn politieke tegenstanders, wat hem die wind in de zeilen heeft gegeven bij de onlangse verkiezingen daar."
“Zoiets kreeg je min of meer toch ook toen in Duitsland op 30 januari 1933 een zekere Adolf Hitler, net zo een populistische machtswellusteling, die met zijn partij in de regeringscoalitie zat, door de stokoude president Von Hindenburg tot rijkskanselier werd benoemd. Dat is de machtigste politieke functie in Duitsland.”
“Net zoiets de minister-president in Nederland, op welke positie die Wilders duidelijk aast.”
“Klopt helemaal. Dus die positie geeft je de heerschappij over de machtsmiddelen van de staat, oftewel de gewapende machten, zoals politie, veiligheidstroepen en het leger.”
“Maar waarom legde die oude president Van Hindenburg deze macht in handen van zo iemand als Hitler?”
“De rechtse oude groep wilde hun macht behouden en dacht daarvoor die kleine schreeuwlelijk Hitler voor hun karretje te spannen. Binnen een paar maanden had die bende van Hitler zijn coalitiepartners uitgeschakeld en begon de vervolging van minderheden zoals Joden, zigeuners, donker gekleurde mensen, communisten enzo.”
“Maar meester, alles was toen nog redelijk onder controle middels wet en regelgeving?"
“Ja, maar nauwelijks was Hitler een maand aan de macht of  het enorme gebouw van het Duitse parlement, de Rijksdag, wordt in brand gestoken en werd een Nederlandse communist die zich in het al brandende gebouw bevond, opgepakt en van de brandstichting beschuldigd.”
“Was dat niet ene Van der Lubbe?”
“Klopt, helemaal.”
“Was hij werkelijk schuldig?”
“Dat enorme stenen verdiepingsgebouw, kan alleen door een grote groep mannen met tientallen jerrycans benzine vanuit verschillende plekken in brand zijn gestoken.”
“Dat wisten de nazi’s ook, dus ze pakten nog een aantal communisten op en vonnisten hen   tijdens een schijnproces. Van der Lubbe werd als hoofdverdachte ter dood veroordeeld en onthoofd middels de guillotine.”
“Dus waarschijnlijk is die Van der Lubbe slachtoffer geworden van het geweldsmonopolie van de staat dat toen in verkeerde handen was gekomen.”
“Zo te zien wel, want op 10 januari 2008 is het doodvonnis tegen Marinus van der Lubbe per direct opgeheven. Dus in feite werd daarmee na jaren door de Duitse overheid erkend dat dat vonnis niet juist was.”
“Maar meester, is het geweldsmonopolie van onze staat de afgelopen 48 jaren wel in goede handen geweest?”
“Tussen 1980 en 1987 zeker niet.”
“Maar na de coup van februari 1980 werd toch door de toenmalige eerste president een regering geïnstalleerd die uit burgers en een paar militairen bestond?”
“Dat klopt, maar al gauw bleken bepaalde machtswellustelingen daarbinnen alle macht naar zich toe te trekken en gingen wij, net als Duitsland na 1931, door een diep dal, want  op 13 augustus 1980 werd  per decreet onze grondwet buiten werking gesteld, alsook ons gekozen parlement. Toen begon echt de militaire dictatuur in ons land, gesteund door een stel machtswellustige burgers.”
“Jawel, en toen begon ook D.E.G.P.V.O.S. oftewel De Echte Grote Plundering Van Onze Schatkist.”
“En tot de dag van vandaag zitten we met de gevolgen van deze plundering, want de burgerregeringen zijn er na de militaire periode, dus na 1987, rustig en lustig met de plundering doorgegaan; de ene wat meer, de ander wat minder openlijk, maar geen van hen heeft dat roven van onze rijkdommen kunnen stoppen en dat geboeefte kunnen oppakken en berechten.”
“Tot vandaag de dag?”
“Tot vandaag de dag en bepaalde politieke machten maken zich nu al klaar om bij de verkiezingen van 2025 aan de macht te blijven en of weer aan de macht te komen.”
“Daarop kunnen we dus niet proosten, dan waarop?”
“Op de ijle dromen die de leiders van de jonge partijen hebben om deze bende aan te pakken, dus met de enkele zetels die ze misschien zullen halen bij de komende verkiezingen.”
“Niet zo negatief meester, ik toast op een hechte samenwerking tussen alle jonge partijen, zodat zij het alternatief zullen worden voor duizenden, nee, tienduizenden kiezers.”
“Ook jij droomt, jongere vriend in ons midden, maar ik toast mee op deze droom en hoop dat die werkelijkheid wordt.”
“Proost”
 
Rappa

Advertenties