Leg geweldsmonopolie niet in handen van autoritaire Wilders
03 Dec, 07:45
foto


Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid. Nelson Mandela

De gevolgen voor haar kinderen van een grootschalige intimidatiecampagne, deden vicepremier Sigrid Kaag (Democraten 66) besluiten af te zien van haar lijsttrekkerschap. Haar vrijheid werd op ernstige wijze geschonden middels psychisch geweld, vooral via social media.  Het markeerde een historisch dieptepunt voor de Nederlandse democratie. Temeer daar het een collega-lijsttrekker en fractieleider was, zelf bedreigd en bewaakt,  die het X-voortouw nam in de misogyne ophitsing tegen de 'Heks'!

Geert Wilders is een social media influencer die met zijn extreemrechtse PVV, 23 % van de stemmen heeft gekregen. Nog niet de helft van de meerderheid! Maar met de ironie van zijn eenmanspartij-als-grootste -'partij' (37 van de 150 zetels)  hongert hij naar voltrekking van zijn cryptocoup tegen de gelijkwaardigheid, mensenrechten en de democratische rechtsorde. Driftig zwaaiend met een program van feiten ontkenning, anti-migranten haat, islamofobie, dog whistle racisme, genderdiscriminatie, sociale demagogie, cultuurbarbarij en decivilisatie heeft hij stelselmatig moreel leed toegebracht aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, moslim gemeenschappen in het bijzonder. Ook met dood en marteling bedreigde vluchtelingen zijn bij hem niet welkom in Nederland. 

Met gezag van staat schoof hij de Nederlandse fatsoenlijkheid terzijde en koos voor dehumaniserende victim blaiming:  verdacht maken, pesten, bespotten, schelden, kwetsen, vernederen, beledigen, intimideren en dreigen met demografische reductie. Hij nam 'geen woord terug' van zijn 'minder, minder, minder Marokkanen!!'. Ook niet na definitieve veroordeling door de rechter voor groepsbelediging. De onafhankelijke rechtspraak bruskerend, flirt hij in de geest van de racistische 'omvolkingstheorie' pontificaal met de oogmerken van etnische zuivering.

Kaping staatsburgerschap
Als Wilders in zijn verkiezingsprogramma kopt 'Nederlanders weer op één' is het een dog whistle! Hij bedoelt met 'Nederlander' iets heel anders dan de Nederlandse staatsburger. Voor hem vallen zijn kiezers samen met 'het volk'. Deze partijpolitieke, op uitsluiting gebaseerde kaping van het staatsburgerschap, is des te zorgelijker gezien de 'on-Nederlandse commandostructuur' (NRC) van de één leider - één lid PVV. Compleet met een theatrale persoonlijkheidscultus handhaaft Wilders met 'ijzeren vuist' (idem) zijn fractiediscipline. Dit sektarische patronagesysteem, onderhouden met publieke middelen en vergeven van politieke functies, is een ideale school voor het vervangen van individuele vrijheid door serviele meeloperij. Vaarwel checks & balances! 

Wat overblijft van het Wildersiaanse concept 'Nederlander' is een geracialiseerde koloniale karikatuur van de Nederlandse (wereld)burger, vrij van staatsrechtelijke en en volkenrechtelijke medemenselijkheid, vrij van inclusiviteit en diversiteit, vrij van Nederlands individualisme en respectloos teruggebracht tot lid van de applausmachine van de Grote Leider. Met zijn ideologische kaping van het Nederlandse staatsburgerschap mikt de autoritaire Wilders op het hart van democratisch Nederland: non-discriminatie, gelijkheid voor de wet, naar letter en geest! Hij splijt het humane wij in wij-zij, boven en onder!

Moreel leed
Socioloog Sarah Bracke van de Universiteit van Amsterdam stelde vast dat na de verkiezingsoverwinning van Wilders agressie op straat tegen moslims toenam. En dan is hij nog niet eens aan de macht, merkte zij fijntjes op. Een Curriculum Vitae kan niet worden delete, zeker niet met de beloften van de inconsistentie. En zeker niet als die beloften van de 'mildheid'  afkomstig zijn van een notoire rancuneuze demagoog. Wie het geweldsmonopolie van staat in handen helpt leggen van de autoritaire Wilders, hem aan regeermacht helpt, al dan niet als gedoogpartner,  voegt niet alleen toe aan het morele leed van minderheden. Het toont ook ethische onverschilligheid jegens een fundamentele vrijheid: de vrijwaring van angst!

Henry Does, publicist
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April