Column: Potentie schoolsport
30 Nov, 00:59
foto


Tijdens de onlangs afgewerkte Inter-Guyanese Spelen hebben de Surinaamse jeugdige scholieren een goede beurt gemaakt op de meeste sportonderdelen. Hiermee is er niet alleen aangetoond dat er wel degelijk talent aanwezig is, maar ook dat er oorspronkelijk geen vrees bestaat voor sporters uit onze buurlanden. Op welk moment die vrees optreedt en wat de oorzaak daarvan is, zou onderzocht moeten worden. Verder moet vooral de aanpak van de sport professioneler, zodat de voorsprong die er aanvankelijk is, niet vanwege een verkeerde aanpak, verloren gaat.
 
Opvallend is wel dat de prestaties bij individuele activiteiten, minder waren dan bij groepsactiviteiten. Zo gingen de meeste atletiekonderdelen verloren, terwijl volleybal, basketbal en voetbal werden gewonnen. Ook dit gegeven verdient de aandacht, zodat de oorzaak kan worden vastgesteld om na te gaan hoe dat mogelijkerwijs verholpen kan worden. Over het algemeen leveren individuele sporters betere prestaties dan groepssporters, dus springt deze uitkomst in het oog. Kunnen sporters de benodigde middelen om hun geliefde sport te beoefenen niet opbrengen, is het veld waarop getraind wordt ongeschikt of laat de coaching te wensen over? Onderzoek zal hierin uitsluitsel moeten brengen, zodat de juiste aanpassingen gepleegd kunnen worden om in de toekomst betere resultaten te kunnen neerzetten.

Hoe het ook zij, sportbonden moeten meer doen in de districten, zodat het daar aanwezige talent met de juiste begeleiding verder ontwikkeld kan worden. Het mag niet zo zijn dat slechts stedelingen via een korte competitie strijden om de landstitel, zonder dat de districtsbewoners de gelegenheid hebben om mee te dingen. Er moet bij alle takken van sport een landelijke scholencompetitie worden afgewerkt, zodat de sporters genoeg wedstrijden kunnen spelen en zo hun vaardigheden kunnen verbeteren. Daarnaast moet er kader uit de districten worden opgeleid, zodat er frequenter getraind kan worden en talent in een vroeg stadium kan worden ontdekt, zodat er voor professionele begeleiding kan worden gezorgd en aansluiting kan worden gezocht bij plaatselijke verenigingen. De verenigingen moeten dus versterkt worden, zodat het aanwezige talent niet hoeft uit te wijken naar Paramaribo.

Om een verbeterde aanpak van sport in Suriname mogelijk te maken, is het wenselijk dat bedrijven die gevestigd zijn in een district, teruggeven aan de plaatselijke gemeenschap door een sportbond te adopteren (het kan individueel of collectief). Hierdoor zullen deskundige trainers niet gauw geneigd zijn om uit te wijken naar de hoofdplaats, maar hun krachten blijven geven aan hun districtsgenoten en kunnen ze deze sporters klaarstomen voor meetmomenten tegen sporters van andere districten. Een ander voordeel van zo een samenwerking is ook dat sporters uit de districten zonder kopzorgen kunnen deelnemen aan inter-districten toernooien, omdat de kosten voor hen worden gedekt. Ze zullen zich dan enkel moeten richten op hun sportprestaties, hetgeen ongetwijfeld to betere resultaten zal leiden. 

Mireille Hoepel
Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February