Slimgas voor duurzaam afvalbeheer en hernieuwbare energie
26 Nov, 14:27
foto
Samuel Kuik, Biotechnoloog en Managing Director van Slimgas Limited, staat voor een fermentatie tank waarin afval verwerkt wordt tot biogas.


In Suriname ontbreekt het aan duurzaam beleid voor afvalbeheer. Haast alle afval dat in het land geproduceerd wordt, komt in het milieu terecht. Niet alleen huisvuil, maar ook menselijke ontlasting wordt in de natuur gedumpt. Volgens Samuel Kuik, biotechnoloog en Managing Director van Slimgas Limited, wordt er per dag gemiddeld 200-300 kubieke meter ontlasting in de Surinamerivier geloosd, waar ook verschillende vissoorten gehaald worden voor consumptie. 

Kuik zegt dat hierdoor de hele ecologie van de rivier stroomafwaarts naar de zee toe is verstoord. “Dit is desastreus voor mens, dier en milieu vanwege de chemicaliën die in toiletten worden gebruikt en in de septic tanks zitten. Mensen gebruiken het water langs de rivieren en kreken. De vissen worden resistent, dragen microbiologische verontreinigingen met zich mee, vermenigvuldigen zich en het hele milieu raakt verstoord”, stelt Kuik.

Kuik staat op de voorgrond van een innovatieve aanpak van afvalbeheer en duurzame energieopwekking. In 2018 zette hij zijn expertise in biotechnologie in om in Suriname biogas te produceren voor kookdoeleinden. “Gemotiveerd door een verlangen om iets waardevols bij te dragen aan het land na het afronden van mijn studie, startte ik in datzelfde jaar een proefproject thuis. Mijn focus lag op het omzetten van organisch afbreekbaar afval in duurzame hernieuwbare energie, met een specifieke nadruk op biogas voor koken en energieopwekking”, zegt Kuik. De proef leverde positieve resultaten op. De regering heeft dit opgemerkt en heeft Kuik in 2019 met steun van de Inter-American Development Bank het project opgeschaald.

Samuel Kuik aanwezig bij gemeente Gods in Matta waar Slimgas Limited een biogascentrale heeft opgezet.

Kuik legt uit hoe afval verwerkt wordt tot kookgas. Het biogasproductieproces begint met het verzamelen van verschillende soorten organisch materiaal, variërend van keukenafval tot septisch afval en zelfs restanten van fruit en groenten van de markt. Dit diverse organische afval wordt vervolgens verwerkt. In de keuken wordt een verbrandingsoven gebruikt, terwijl voor septisch afval een maalmachine wordt ingezet. Eenmaal verkleind, worden de afvaldeeltjes gemengd met water in een zuurstofvrije omgeving waar microbiologische organismen gedijen, groeien en zich vermenigvuldigen door het fermentatieproces. Tijdens dit proces voeden deze organismen zich met het organische materiaal, wat resulteert in de productie van waardevol methaangas (CH4).

“Na de commerciële fase komt de industriële fase en export, maar helaas heb ik dat niet kunnen bereiken, puur om politieke redenen. Energie is iets van de overheid en die bepaalt waar ze naartoe willen met het energievraagstuk. Op grote schaal kun je het genereren, maar het moet worden afgezet en daarvoor heb ik de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) nodig”, stelt Kuik. Het resultaat is dat nu nog alle troep die in Suriname wordt geproduceerd, belandt in het milieu. Nu produceert Kuik voor zichzelf en een kleine groep uit de horecasector. Slimgas is gekoppeld aan een productiebedrijf genaamd Orgie Kip, waar het kippenafval verwerkt wordt tot gemiddeld 5000 liter biogas.

Kuik zegt dat als hij meer fermentatietanks krijgt en de regering akkoord gaat, de ontlasting niet meer in de rivier hoeft. De economische en sociale voordelen van het verwerken van afval tot biogas zullen enorm zijn. “Als we de septictanks ombouwen hoeven sociale instellingen geen gas meer te betalen. Voor het binnenland van Suriname kan het gas vloeibaar gemaakt worden en hoeven de bewoners nooit meer diesel te kopen of te wachten op diesel van de overheid om hun generatoren te draaien”, deelt Kuik mee. 

Ondanks de beperkingen heeft Slimgas toch enkele succesverhalen. Het bedrijf heeft enkele stichtingen, recreatieoorden en restaurants kunnen transformeren, waardoor ze geen gas meer hoeven te kopen van derden. Slimgas verkoopt geen biogas, maar leert instellingen om hun eigen afval te verwerken, zodat ze geen gas meer hoeven te kopen. Ondanks de tegenslagen blijft hij geloven dat er een tijd komt dat de Surinaamse overheid het project zal adopteren voor heel Suriname. “We zien hierin een toekomst van besparing en het verminderen van milieuvervuiling. Het risico op uitbraken van epidemieën wordt kleiner, en er is ook duurzame energieopwekking, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten”, stelt Kuik.

Priscilla Misiekaba-Kia

Dit artikel is gepubliceerd met de steun van de Caribbean Climate Justice Fellowship, een partnerschap tussen Climate Tracker en Open Society Foundations.
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March