Column: Wees het alternatief!
05 Oct, 00:59
foto
Bron: kapersky.nl


Het gebruik van de smartphone wint wereldwijd steeds meer terrein. Aangezien Suriname een deel van de wereld is, doet dit fenomeen zich dus ook hier te lande voor. Natuurlijk hoeft het gebruik op zich, geen problem te zijn want in combinatie met het internet, kan veel goeds bereikt worden. Zo kunnen er via verschillende bronnen educatieve programma’s bekeken worden, dus kan een goed gebruik van de smartphone positieve resultaten hebben. Toch is het gebruik van smartphones in Suriname zorgwekkend. Het is opvallend dat in de meeste wijken, sportvelden in tegenstelling tot vroeger, vaker leeg zijn. Het laat zich al raden: kinderen zitten liever te turen op het scherm van hun smartphone, dan te gaan sporten. Kan je ze dit gedrag kwalijk nemen?

Neen, deze optie is voor de meeste ouders het goedkoopste alternatief op kort termijn, om hun kinderen van de straat te houden. Aangezien internetgebruik zonder ouderlijk toezicht gevaarlijk kan zijn, moeten de ouders wel in de gaten houden waar de kinderen mee bezig zijn. Voorts moet ook de hoeveelheid tijd die met het gebruik van de smartphone gemoeid gaat, gereguleerd worden, want gamen kan behoorlijk verslavend zijn. Het bovenstaande maakt duidelijk dat het gebruik van de smartphone, het beoefenen van sport aan het terugdringen is.

Sportorganisaties moeten liever vandaag dan morgen inkomen als alternatief voor het buitensporig gebruik van de smartphone. Kinderen hebben na schooltijd ontspanning nodig en op termijn zal blijken dat de noodgedwongen ‘goedkope oplossing’, meer zal kosten dan ons als gemeenschap lief is. De hoeveelheid dagelijkse beweging die noodzakelijk is voor een gezonde ontwikkeling, komt weg te vallen door het passieve tijdverdrijf. Dit kan op termijn zwaar dukken op de volksgezondheid. Er moeten zo spoedig mogelijk leuke laagdrempelige sportprogramma’s worden ontwikkeld om de jeugd weer te krijgen op de sportvelden. Het zal misschien wat meer menskracht eisen, maar dat weegt niet op tegen de hoge kosten voor het tegengaan van ziektebeelden gerelateerd aan onvoldoende beweging.

Stap af van de traditionele vormen van sport en kom met innovatieve goedkope methoden die de jeugd aanspreken, zodat zij hun weg naar het sportcentrum terugvinden. Organiseer in samenwerking met buurtorganisaties een sportdag/ -instuif om vast te stellen wat de behoefte is en speel daarop in. Daarbij valt te denken aan activiteiten waarin elementaire sportspecifieke technieken voorkomen die gemakkelijk aan te leren zijn, zodat iedereen die aanwezig is, mee kan doen. Evalueer deze activiteit en zorg voor een vervolg op kort termijn. Kijk niet oogluikend toe hoe de jeugd sport verruilt voor de smartphone, maar wees het alternatief!

Mireille Hoepel
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November