Column: Borrelpraat no. 770
11 Jun, 22:37
foto


“Zo, beste broeders, dat was dus de kwestie uitzetting van Vrouwe Asagwe.”
“Goedgepraat met de gebruikelijke leugens, verdraaiingen en opgeblazen beschuldigingen en natuurlijk: anomi.”
“Vooral heftig rondgebazuind door de met onze belastingcenten bekostigde Voorliegingsdiensten van de overheid, meer bekend als OLMD.”
“Wat betekent OLMD? Onze Lonnie Maakt…, ja wat?”
“Nee man: Overheids Lee Mofo Dienst.”
“Heeft die Von Simsam al kunnen aantonen waar Abintaki haar uitspraak over het opblazen van de dam heeft gedaan?”
“Ach, een van de zovele ‘maarre-maarre-chausses’ die in DNA zitten, meer om in opdracht van hogerhand toegefluisterde stommiteiten na te kraaien.”
“Carlo Jad heeft gelijk: die lui daar lezen niet.”
“Maar meester, ik lees wel regelmatig.”
“Prachtig. Wat lees je?”
“Apps.”
“Ach, ach. En wat schrijf je?”
“Apps en tweets.”
“Ach, ach, achertje; wat een lach, lach, lachertje. Heb je de lijst van de VES van wel en niet gerealiseerde punten van de regering SanTaki, Teki & Sons al gelezen?”
“Welke lijst?”
“Hom, bom, pom, zo blijven jullie dom.”
“Maar ik heb die punten van de VES wel gelezen. Duidelijke opsomming. Overzichtelijk in A en B verdeeld.”
“Inderdaad. Hier zijn schrijvers en denkers bezig geweest. Een voorbeeld waard voor de zovele oeverloze babbelaars.”
“Mooi, je hebt het artikel gelezen, maar heb je geanalyseerd waarom bepaalde punten wel en andere een beetje en de rest niet is gerealiseerd?"
“Ik ga dat nog doen. Maar wat vindt u ervan?”
“Ja, ja, lekker makkelijk om het van mij te horen, nietwaar? Maar goed, de punten onder A zijn duidelijk geformuleerd, objectief verwoord en makkelijk na te trekken: dit is gedaan, dat is ten dele gedaan of is men bezig te doen.”  
“En die punten onder B opgesomd?”
“Die zijn ‘nog' niet gerealiseerd.”
“O ja, ik heb het artikel hier op mijn smartfone, inderdaad. De helft van de punten uit het regeerakkoord 2020 van deze regering is nog niet gerealiseerd.”
“Ik zeg: in de eerste helft de ene helft, en nu in de tweede helft gaat mijn hardwerkende regering de andere helft van de punten realiseren.”
“Nou, ze zijn de tweede helft goed gestart met de levensgrote blunder van die uitzetting van die Nederlandse onderdaan van Surinaamse afkomst.”
“Nou, ze was wel heel erg blij dat ze vrijwillig terug kon keren naar ‘haar’ land.”
“En die Nederlandse diplomaat alhier snapte er natuurlijk niets van of deed hij alsof? Hij is hier toch al een tijdje?”
“Terug naar die lijst van de VES. Ik heb wel kritiek op de formulering van twee punten.”
“Zo, dat is interessant. Welke punten, beste sopi-broeder.”
“Het gaat om de punten B6 en B7.”
“B6…mmm, ik citeer:  - ‘De instelling van de 'terughalen van corruptiegelden' is bewust niet gerealiseerd’-. Wat is daar fout aan, los van een schrijffoutje: …‘van het ‘terughalen…’ ipv ‘de’ terughalen….?”
“Het gaat mij om het woordje ‘bewust’, dat geeft een opinie, een mening weer. De schrijver is van mening dat dit terughalen van corruptiegelden bewust nagelaten is. Waaruit blijkt dat het bewust, dus met voorbedachte rade zelfs, door de regering nagelaten is om te doen? Door dit ene woordje toe te voegen, verliest dit punt zijn objectiviteit. Gewoon stellen: dit is niet uitgevoerd, klari.”
“Of zou kunnen: …’is nog niet uitgevoerd?”
“Ook geen ‘nog’ toevoegen, anders ga je een bedekte wenselijkheid uiten. Nee, blijf objectief, hoe moeilijk dat soms ook is.”
“En punt B7, is ook zo. Ik citeer: - ‘Het wijzigen van de wet Vervolging (voormalige) Ambtsdragers is bewust niet gerealiseerd."
"Zeker hebt u ook hier uw bedenkingen over het gebruik van het woordje ‘bewust.”
“Klopt. Uit welk feit of welke gebeurtenis blijkt dat de regering dit punt ‘bewust’ niet heeft uitgevoerd? Dat moet wel gesteld worden.”
“Dus gewoon zeggen: 'is niet uitgevoerd'. Laat de lezer daarbij maar zelf gaan nadenken.”
“Precies, jonge vriend in ons midden. Goed zo, je leert snel en dat is je ook sterk aangeraden. Anders worden jullie ‘de lost generation’: gevallen en gemangeld tussen kade en schip.”
“En wij ouderen zijn ‘de going generation’, gemangeld tussen de droom en de werkelijkheid van onze staatkundige  onafhankelijkheid.”
“Daarom ga ik voor de volgende verkiezing oprichten: de PvdD, de PeeVeeDeeDee, w’o win’ a strei, no preiprei, den boeve ow krei, w’o kot’ den freifrei.” (zie noot beneden)
“Weer zo een todoprasoro-partij.”
“Nee, de PvdD wordt de snelst groeiende partij.”
“Dat vind jij, dat is dus je mening. Maar is het wel een feit?”
“We kennen allen de PvdA uit Noorderland, die bracht ons liever gisteren dan morgen de staatkundige onafhankelijkheid. Maar waar staat PvdD voor?”
“Dat staat voor Partij van de Dogla’s. Wij gaan de redding brengen in ons geliefd land, de oplossingen, de welvaart, de transparantie, de stabiele wisselkoers, de grondenrechten, de grotere …”
“Ja, ja, ik hoor het al, hou maar op, dat klinkt allemaal precies zoals de voorgaanden. Mooie beloften die men nauwelijks zal uitvoeren als men in een coalitie zit.”  
“Ben ik met meester eens. Kom met duidelijke en uitvoerbare punten.”
“Zoals?”
“Het aanbrengen van witte strepen, zebrapaden, enzo op alle hoofdwegen in Paramaribo.”
“Hmm.”
“Het leegzuigen van alle kolken, dus die veergaarputjes langs de wegen. Allemaal zitten vol zand en plastic rommel.”
“Hmm.”
“Het regelmatig plat maaien en opharken van alle bermen, vooral op de hoeken, en schoonmaken van alle trottoirs. Mensen en kinderen moeten nu vaak op straat lopen.”
“Hmm.”
“Het dichten van alle gaten in vooral de hoofdwegen, zonder goedkope opschuif zoals: ‘Rijdt u voorzichtig; de asfaltplants leveren geen asfalt.’ Mogen we weten hoe dát komt?”
“Hmm.”
“Het in orde brengen en/of vernieuwen van alle verkeerslichten.”
“Het drastisch verhogen van de verkeersboetes: het rijden met een mobiel in je hand: SRD 5.000; rijden door rood verkeerslicht: SRD 10.000; rijden zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs: SRD 25.000; het dronken veroorzaken van een dodelijke aanrijding: SRD 250.000 plus levenslange intrekking van je rijbewijs.“
“Maar dit zijn allemaal regulier onderhoud en absurde boetes voor verkeersovertredingen, geen grote projecten.”
“Absurde boetes? Hoe denk je dat men zich in bijvoorbeeld Nederland zo netjes houdt aan de verkeersregels? Hier wordt uit gemakzucht maar van alles gedoogd.”
“Hmm.”
“En is het inlopen van achterstallig regulier onderhoud geen prioriteit? Zie de verpaupering en verwaarlozing overal. Zelfs ons Saramaccakanaal als belangrijkste afwatering van Paramaribo-zuid, slibt dicht, groeit dicht en is een openbare dump van alles en nog wat, zelfs van schepen van de marine.”
“In ieder geval, een toast op je PvdD, ik hoor dat jullie al een initiatief-voorzitster hebben.  Proost daarop!”
“Ja, proost.”
 
Rappa

PS: strei, krei, freifrei zijn volgens de huidige officiële spelling van het Sranan gespeld. Strey, frey, prey, krey zijn voorstellen van de Sranan Akademia, maar die zijn (nog?) niet bij wet goedgekeurd.
Advertenties

Sunday 03 March
Saturday 02 March
Friday 01 March