HVB: Wij moeten de samenleving bij elkaar houden
04 Jun, 08:43
foto


Te midden van de financieel-economische crisis waarmee ons land nu worstelt, herdenken wij dit jaar 150 Hindoestaanse Immigratie, 160 jaar Keti Koti en 170 jaar Chinese immigratie als jubileumviering. Een mooiere beleving van het multi-etnische karakter van onze samenleving bestaat er haast niet in de wereld. Zo herdenken wij op 5 juni 2023  het feit dat het precies 150 jaar geleden was dat de eerste lichting Hindoestaanse contractarbeiders uit India voet aan wal zetten in Suriname.

Nu, 150 jaar verder, mogen wij met trots en zonder twijfel stellen dat de Hindoestaanse gemeenschap een succesvolle emancipatie- en integratieproces heeft doorgemaakt. Van contractarbeider in de landbouw naar een belangrijke gemeenschap in ons land met vertegenwoordigers op vele invloedrijke posities in de maatschappij. De huidige president van onze jonge republiek is zelfs de tweede president van Hindoestaanse komaf.

Terwijl wij ons opmaken om deze jubileum vieringen van onze voorouders op een gepaste wijze te memoreren, kunnen en mogen wij niet voorbijgaan aan de zorgwekkende trend van etnische wrijvingen in onze kleine multiculturele samenleving. In 1957 liet een van Surinames grote zonen J.H. Adhin al optekenen dat: “het grootste probleem van Suriname is misschien niet eens politiek-economisch, maar meer nog sociaal-cultureel; hoe van de heterogene bevolking een Surinaams volk te maken, zonder dat daarbij gevaarlijke spanningen optreden.” Tegen deze achtergrond mogen wij anno 2023 als volk er trots op zijn dat dwars door vele politieke, sociale en economische erupties wij vreedzaam naast en met elkaar kunnen samenleven zonder gevaarlijke spanningen: Creolen, Javanen, Hindoestanen, Libanezen, Inheemsen, Chinezen, Haïtianen, Marrons enz. “Eenheid in Verscheidenheid”, zoals Adhin dit verwoordt.

De Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) zal als multi-etnische politieke beweging zich er altijd voor beijveren dat deze vreedzame co-existentie tot elke prijs wordt gewaarborgd. Elke oprisping van etnische of culturele superioriteit zal in de kiem moeten worden gesmoord. Aan de andere kant zal elke claim van elke etnische groep voor behoud en bescherming van “het eigene” in het belang van de nationale eenheid moeten worden ondersteund. Wij denken in dit kader aan het grondenrechten vraagstuk dat ook een nationale aanpak behoeft, waarbij “elkaar goed begrijpen en goed naar elkaar luisteren” de basis vormt voor een breed gedragen oplossing.

De HVB wenst op deze dag het voorrecht te vieren om met anderen in een land te leven waar de ruimte bestaat om in volle vrijheid de eigen culturele en religieuze identiteit te behouden. De belangrijkste opgave in deze verscheidenheid is om onze samenleving bij elkaar te houden. Dit kan alleen door het delen van brede consensus over basiswaarden zoals eerbiediging van mensenrechten en democratie. Een opgave die vaak onder druk staat!

In deze moeilijke periode wensen wij de Surinaamse samenleving veerkracht toe en vooral te feliciteren met 150 jaar Hindoestaanse Immigratie.
Advertenties

Saturday 30 September
Friday 29 September
Thursday 28 September