PALU: Stop met leven in het verleden
29 May, 19:33
foto


Met enige teleurstelling is het bericht PALU: President houdt iedereen voor de gek doorgenomen. De teleurstelling vloeit voort uit het feit dat deze partij, die dynamiek propageert, nog steeds gebruik wil maken van oude modus operandi. Namelijk,1 alles wat mijn politieke tegenstander doet moet ik, ongeacht de intentie en aanpak, afkraken en 2 in politiek moet het altijd oorlog zijn. Wij versus zij dus.

De president heeft precies gedaan wat de bevolking heeft gevraagd. Inspraak mogelijk maken. Onder dankzegging zijn de punten van de PALU en andere delen van de samenleving, ontvangen en verwerkt tot een plan van aanpak, waarbij beleidsombuiging centraal staat. Aangezien ik de microfoon in persoon heb afgestaan aan een der vertegenwoordigers van de PALU weet ik dat deze partij wederom in de gelegenheid is gesteld haar bijdrage te leveren. Jammer dat de partij zich heeft laten verleiden tot een simplistische ¨als ik dit zou doen zou ik het anders doen¨.

Alhoewel welkom hoeft uw bijdrage niet steeds uit kritiek te bestaan. Tastbare, uitvoerbare concrete oplossingen zijn ook welkom. De regering heeft weer laten zien dat elke bijdrage, hoe marginaal dan ook, haar plek verdient. Er zijn meer dan 100 groepen van stakeholders gehoord. Hiertussen zaten religieuze bewegingen, binnenlandse vertegenwoordigers, de vakbeweging, politieke partijen en vertegenwoordigers van kwetsbare groepen in de samenleving. Uit het beleid van de afgelopen drie jaar is gebleken dat de regering kan besturen en in staat is om het belang van de Surinamers voorop te plaatsen. Voor nog beter bestuur is inspraak een onmisbare schakel. Daarin heeft deze regering dan ook voorzien.

De PALU beschrijft de intake van feedback als te zijn bedoeld om de onrust en de enorme onvrede onder de bevolking te laten verstommen. Alhoewel ik het anders zou formuleren zit hier wel een kern van waarheid in. Vrede en rust zijn deze regering heilig omdat zij onmisbare ingrediënten zijn voor duurzame ontwikkeling. Het gaat dan ook het gezond verstand te boven dat welke Surinamer dan ook zich als opposant kan opstellen, bij inspanningen om vrede en rust te consolideren. Wij begrijpen dat de PALU gewend is om strijd te leveren, vanwege haar langdurig verblijf buiten de regering of in de oppositie. Echter is het nodig om te beseffen dat wij op een cruciaal punt staan waarbij wij ons als samenleving geen interne strijd of verdeeldheid kunnen permitteren.

Het voorstel van de PALU om af te zien van het IMF is verworpen op basis van valide argumenten die passen binnen de ontwikkelingsvisie voor Suriname. Dit reeds drie jaren terug. Het is tijd om te stoppen met leven in het verleden, uw plaats in te nemen in het heden, om zo uw bijdrage te leveren aan de toekomst. Neen, uw belangrijkste doel kan niet de winst of kiezersgunst zijn. Gaarne dat streven bewaren voor de verkiezingen. Suriname dient te beseffen dat er buiten de verkiezingsstrijd geen sprake is van wij en zij. Wij moeten als volk dan ook afzien van de ¨zij zijn slecht want ik zou het beter doen¨ retoriek. Wij dienen vooral eerst een nationale, Suriname agenda.

Ik roep deze, maar ook de overige partijen, dan ook op om afstand te doen van een tribune houding. Doe uw werktenue aan en zet uw schouders onder het vele werk dat onze natie, in deze fase van groei, heeft te verrichtten. Ik weet dat ook binnen uw partij deskundigheid aanwezig is. Deze tweede helft is er één van scoren. Maar wel eerst voor Suriname. U bent vrij om daarna de doelpunten te claimen voor uw partij. Laten wij ze wel eerst samen maken. Ik breng u in herinnering de titel van een PALU pennenvrucht ‘LAAT ONS SAMEN DE ONAFHANKELIJKHEID VOLTOOIEN, VOOR WELVAART EN WELZIJN VOOR EEN VRIJE SURINAAMSE NATIE’. Met de nadruk op samen, want zelf sterk, samen sterker.

A Boskopu Na Lobi!
Alven Roosveld
Advertenties

Tuesday 26 September
Monday 25 September
Sunday 24 September