Politiek in een Strategisch Context
27 May, 14:26
foto


Zoals de titel van dit artikel al verwoord zijn de begrippen respectievelijk definities, inzake politiek en strategie in een context tussen de coalitie en oppositie, vanuit duurzaam ontwikkelingsperspectief. Immers gaat het begrip duurzaam uit van lange termijn strategie, maar dit kan pas in een bepaalde context worden benaderd, indien er een duidelijk kader is afgestemd op de vooraf ingekaderde nulsituatie. Pas dan kunnen de referentiekaders worden vastgesteld:

Waar zijn we nu?
Volgens cijfermatige berekeningen is momenteel per inwoner 11.5657 ambtenaren benodigd, exclusief ministers en commissies meegerekend. Terwijl er nu wereldwijd aandacht is voor artificiële intelligentie en digitalisering. Als er dan toch sprake is van modernisering verwacht je dat de regering ICT’ers uit India haalt naar Suriname om het staatsapparaat terug te dringen door processen te digitaliseren en aandacht te schenken aan onderwijs door elk individu vanaf 7 jaar een laptop te schenken. Immers behoort India tot de top van de wereld als het gaat om ICT. Dus is het een bijkomende vraag of dit onderwerp dan ook aan de orde is gesteld tijdens de dure overheidsreizen naar India? Ook verwacht je bij kretologie duurzaam een termijnplanning van minimaal 25 jaar. Maar wederom ook dit wordt nergens in het plan vermeld.

Cijfermatige benadering:


Waar gaan we naar toe?
Volgens minister Bronto Somohardjo is het ambtenarenapparaat 56,6%, en aldus 30.000 te veel. Neem ook in ogenschouw het aantal ministers van 17 in totaal, overheid ingestelde commissies en semioverheid ambtelijk apparaat, bij een inwonertal van 612.985. Dit is geheel in strijd met de verwachting die wordt gewekt qua modernisering als lichtbaken: Ontwikkelingsplan 2021-2025. Te bedenken dat er per inwoner 11.5657 ambtenaren benodigd zijn exclusief ministers en commissies gerekend. Terwijl er nu wereldwijd aandacht is voor artificiële intelligentie en digitalisering. En ten behoeve van ontwikkeling aandacht te schenken aan technisch onderwijs door elk individu vanaf 7 jaar een laptop te schenken. Door het beloningssysteem in bedrijfsleven te verhogen en ambtenarensalarissen te verlagen. Kan een omslag worden gemaakt 'van ambtenaar naar technicus'.

Wat zou en kan een president van het volk kunnen doen?
De stappen te gieten in PvA indicatoren per aspect die voortvloeien uit een nog op te stellen 25 jaren strategisch plan. Wat een positieve draai kan geven aan de impasse waar we nu in zijn beland. Indien dit plan wordt geïmplementeerd is gevolg hiervan: Ready for investment and financial boost. Vervolgens aangegane dure leningen met hoge rente herzien en zoeken naar sneller afbetalingsmogelijkheden. Potentiële opties door het niet invoeren van emissierechten (CO₂).  Handelssysteem is een economische. En parallel beroep doen op fondsen, inzake 'behoud Amazone gebied', wat uitermate geschikt is om door ontvangen fondsen in te zetten voor financiering van duurzame ontwikkeling en moderniseringsfase.


(Model Mohansingh RPK, 2009)

Zijn er oplossingen, jawel hierbij een 12 stappenplan:
Stap 1: Doorvoeren van digitaliseren beginnende met 'elk kind een laptop' en druk overheidssalarissen op staatsbegroting aanzienlijk reduceren;
Stap 2: Onderwijs verbeteren door invoering van scholingsplicht tot 16 jaar;
Stap 3: Aantal ministers terugbrengen naar maximaal 7 en reduceren kosten dienstreizen door digitale meetings te organiseren;
Stap 4: Bedrijfsleven moderniseren door goed geschoolden meer kansen te geven op een baan, i.p.v. (laag)ongeschoolde met 'onder tafel methode' overheidsopdrachten te gunnen;
Stap 5: Indicatoren vaststellen en meetbaar maken door eenheid en waarde in valuta uit te drukken;
Stap 6: Infrastructurele projecten te projecteren op lange termijn doelstellingen en gunnen aan goed geschoolde technici, met als gevolg stimulans van technologische innovatie en motivatie om te studeren in techniek en alle overheidsopdrachten aan te besteden volgens vaststelling gunningscriteria 'Design & Construct and maintance';
Stap 7: Aanzienlijk verkorten van salarissen aan ambtenaren na beëindiging dienstverband, inclusief Minister, met invoering van sollicitatieplicht bij nog geen pensioenleeftijd;
Stap 8: Pensioenleeftijd geleidelijk aan te verhogen naar 65, i.v.m. hoger mogelijke leeftijden dan in het verleden;
Stap 9: Privatisering uitgifte gronden en afschaffen uitgifte domeingronden en tegelijkertijd invoering van onroerend goed belasting;
Stap 10: Aanstellen bestuursrechters in zaken bescherming van burgers en subsidie van advocatenkosten voor minimale inkomsten;
Stap 11: Belastingen en heffingen aan de voorkant vast te stellen en aan te passen indien er aantoonbaar bewijs is van inkomsten en eigen vermogen;
Stap 12: Stimuleren en bevorderen ondernemen door 1 loket.

Thakur Mohan Singh

Reacties naar aanleiding van dit artikel zijn altijd welkom, want samenwerken en samen doen, daar draait het om. Meldt u inbreng en zenden naar mohan.singh@live.nl.

Advertenties

Saturday 30 September
Friday 29 September
Thursday 28 September