Onzekerheid, Oneerlijkheid en Ongelijkheid dagelijkse realiteit
25 May, 08:12
foto
Angelic del Castilho, voorzitter van DA'91


"Drie jaren na de verkiezingen van 25 mei 2020 zitten vele burgers met de handen in het haar. De beloftes die hen werden gedaan door de huidige regerende partijen tijdens de toenmalige verkiezingscampagne, zijn geen bewaarheid geworden. Integendeel! De vele beloften hebben slechts een bittere nasmaak gelaten in het dagelijks leven van ons, burgers. Aan het woord is Angelic del Castilho, voorzitter van DA'91.

"Ons land bevond zich in een zeer precaire en geïsoleerde situatie. Mensensmokkel, betrokkenheid bij internationale drugshandel en vrienden die niet gerekend konden worden tot democraten en zij die mensenrechten respecteerden, waren o.a. het kenmerk van de vorige regering. Daarbij gevoegd het opbouwen van een enorme schuldenlast zowel nationaal als internationaal.

Op 25 mei 2020 wilden wij als samenleving een regering die zou breken met de vriendjespolitiek, de deuren naar de democratische en mensenrechten respecterende landen zou openzetten en bovenal het actief bestrijden van corruptie en voorspelbaarheid van beleid. De kiezer nam het zekere voor het onzekere en stemde tegen de zittende regering Bouterse door te kiezen voor de oude partijen die konden bogen op een gegarandeerde etnische meerderheid. Nu, drie jaren later is de kiezer bedrogen uitgekomen. Non-transparantie, vriendjespolitiek, rancune en onvoorspelbaarheid in beleid zijn aan de orde van de dag. Ook nu hebben wij in de hoogste leiding van ons land een internationaal veroordeelde."

Ondanks alle bezoeken wereldwijd aan alle mogelijke landen, naties en congressen, vertaalt dat zich niet in het zich aandienen van nieuwe en grote investeerders, stelt Del Castilho. "Ook de schandalen zijn ons niet bespaard gebleven als wij alleen maar denken aan NV Surfin en HPSG, om slechts enkele te noemen."

Suriname kan een land zijn met kansen voor iedereen. Echter onder deze regering heeft nepotisme nieuwe hoogten bereikt en de president wenst zelf een internationaal gedefinieerde term te herdefiniëren. Dit is niet zonder gevolgen. Het regelen van ‘family and friends’ creëert een spanning onder de verschillende etnische groepen. "Ons land dat een toonbeeld moet en kan zijn van een smeltkroes, wordt nu bedreigd door etnische spanningen. Het wanbeleid uit zich ook in rampen die voorkomen hadden kunnen worden of op zijn minst beter afgehandeld, zoals de overstromingen in Brokopondo, en recent de chemische vervuiling van ons stuwmeer", zegt de partijleider.

Het antwoord van de regering is steeds weer afschuiven op anderen en geen verantwoordelijkheid nemen. Eenheid van beleid in de regering is een utopie en de samenleving wordt regelmatig vergast op publieke onenigheid tussen de president en vicepresident. Na drie jaren regering Santokhi komen velen tot de conclusie dat Suriname wel stuurloos lijkt, concludeert Del Castilho.
 
Cijfermatig liegt het er ook niet om. De koopkrachtdaling is meer dan 60%, benzineprijzen zijn vele malen hoger en de wisselkoers houdt daar tred mee. Nu na drie jaren wil de samenleving liever gisteren dan vandaag opnieuw een regering kiezen, echter ook daar is het volk slachtoffer van volksonvriendelijk beleid. Na de uitspraak van het Constitutioneel Hof in augustus 2022 waar de huidige kiesregeling niet langer bruikbaar werd verklaard, zijn er vanuit de regering en DNA voorstellen geproduceerd welke geen van allen een volledige vertolking van het oordeel van het Hof zijn. Nu twee jaar vóór de volgende verkiezing is ook op dit cruciaal onderdeel van de democratie, het volk in onzekerheid over hoe zij naar de stembus zal gaan, betoogt de politica.

"Drie jaren na 25 mei 2020 zijn grote delen van onze burgerij verarmd, financieel verzwakt en doen hard hun best niet mee te gaan in de moreel-ethische verloedering die zij dagelijks als voorbeeld krijgen voorgeschoteld. Dagelijks verlaat broodnodig kader ons land."

"Echter er is hoop!", benadrukt de DA'91 voorzitter. Belangrijke delen van de burgerij komen tot de conclusie dat zij beter verdienen. "Met het oog op de mogelijke olie- en gas inkomsten is het ontzettend belangrijk dat wij als samenleving durven te kiezen voor goede bestuurders. Door betere keuzes te maken, en te erkennen dat wij allen Surinamers zijn, zullen wij daar ook de vruchten van plukken. Als samenleving schuilt er een enorme kracht in ons, zowel intellectueel, moreel als spiritueel, als wij maar durven uit de vicieuze cirkel van populistisch etnisch leiderschap, armoede en ellende te breken.

Nu is het moment dat vele partijen, in- en buiten de regering, ook de slapende, zullen ontwaken en op jacht gaan naar nieuwe slachtoffers om hun macht te bestendigen bij de volgende verkiezing. Aan onze burgers is de dringende oproep zich ditmaal te laten leiden door hetgeen wij willen voor het land: politiek met principes, morele waarden, gelijke kansen voor iedereen en recht en rechtszekerheid voor ons allen."
Advertenties

Saturday 10 June
Friday 09 June
Thursday 08 June