Geen taskforce; goed bestuur nodig voor stabiele wisselkoers
30 Mar 2023, 00:00
foto
Steven Debipersad, voorzitter van de VES. "Er is veel onrust in de samenleving".


Veel van de beleidsmaatregelen om de wisselkoers te stabiliseren zijn op eerdere momenten aangekondigd zonder het gewenste resultaat te hebben opgeleverd. "De vraag is daarom: waarom zal het deze keer wel werken? Een betere vraag is ook: wat blijft de wisselkoers elke keer aandrijven? Komt dat alleen door speculatie en illegaliteit en wat is de rol van de regering in deze? Feit is dat het zoeken naar zondebokken in deze zonder zelfreflectie geen aanpak is. Er is geen taskforce, maar goed bestuur nodig voor een stabiele wisselkoers". Dit zegt de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Economisten, Steven Debipersad, om een reactie gevraagd aan Starnieuws. President Chan Santokhi heeft diverse maatregelen aangekondigd in De Nationale Assemblee waarover vandaag verder wordt gedebatteerd.

De door de president opgesomde maatregelen zijn onvoldoende om de wisselkoers langdurig te stabiliseren. Het belang van rust en vertrouwen in het financieel systeem wordt door de autoriteiten nog steeds onderschat. Tegelijkertijd kan te dwangmatig beleid een averechtse uitwerking hebben, meent Debipersad. Na een korte periode van wisselkoers stabilisatie rond de SRD 21,50 voor 1 Amerikaanse dollar kwam deze vanaf midden vorig jaar weer onder druk.

Met wisselkoersveranderingen stijgen ook prijzen van allerhande goederen en diensten even hard en soms zelfs nog harder. Hiermee gaat de koopkracht omlaag en verdampen de pensioenen. De afgelopen dagen maakt de koers sterke sprongen omhoog wat angstvallig wordt gadegeslagen door gezinnen en bedrijven. De ‘magische’ grens van 40 (SRD voor 1 US$) lijkt nabij wat door velen als onacceptabel wordt gezien.

Debipersad vraagt zich af hoe het zit met het bestedingsgedrag van de overheid. "We hebben inmiddels voldoende praktische ervaringen dat wanneer regeringen van Suriname meer geld uitgeven dan ze verdienen, er een negatieve uitwerking op de wisselkoers komt. Ook nu blijkt de regering niet in staat om een gezonde balans te brengen tussen haar uitgaven en inkomsten. Inmiddels is gelukkig (en eindelijk) bevestigd dat de overheid inkomsten wil gaan halen daar waar dit goed verdiend wordt", stelt de VES-voorzitter.

Goed bestuur alleen zal de lang gekoesterde wisselkoers stabilisatie en in het verlengde hiervan economische stabiliteit bewerkstelligen, benadrukt Debipersad. "Voor nu moet gewerkt worden aan het wederkeren van vertrouwen in de monetaire autoriteit, maar ook het volledige financieel systeem. Dit kan alleen door instituten te versterken en vooral niet te ‘bypassen’ met werkgroepen of een taskforce. Belangrijke controle-instituten van ons land zijn in de achterliggende periode uitgehold en ondermijnd. Hiermee wordt de informaliteit en met name de illegaliteit vergroot, omdat controle en sancties uitblijven. Nu is de tijd om systematisch te werken aan sterke instituties. Dit is in lijn met wereldwijde compliance en transparantie vereisten".

Er is veel onrust in de samenleving. Hiervoor zijn er volgens de VES-topman twee reden: de grote onzekerheid over de nabije toekomst én vooral de angst om niet meer in te staat te zijn om datgene wat noodzakelijk is voor het individu en het gezin, te kunnen aanschaffen. De overheid heeft een belangrijke rol in deze om middels ordening, wet- en regelgeving en naleving, de rust te doen wederkeren. Tegelijkertijd zal eenieder zich moeten houden aan de spelregels binnen deze kaders, waarbij de regering een voorbeeldfunctie te vervullen heeft door goed (verantwoord) bestuur aan de dag te leggen, meent Debipersad.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April