Installatie Nationale Anti-Corruptie Commissie in 2 maanden
17 Mar, 02:55
foto
Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie geeft uitleg over installatie van de Nationale Anti-Corruptie Commissie.


Het voortraject om te komen tot installatie van de Nationale Anti-Corruptie Commissie is afgerond. Tot nu toe zijn er acht personen geïdentificeerd én door het selectie- en screeningsproces gegaan. Daarbij is ook al de bekrachtiging van de kandidaten door De Nationale Assemblee achter de rug. Een van de kandidaten heeft zich echter teruggetrokken. De regering treft momenteel voorbereidingen om te komen tot de installatie van de Nationale Anti-Corruptie Commissie. Binnen twee maanden moet de installatie worden verricht.

De Presidentiële Commissie Anti-Corruptie betrokken bij dit proces, heeft donderdag op het Kabinet van de President met elkaar van gedachten gewisseld over het traject dat uitgezet moet worden. Bij deze ontmoeting waren onder meer aanwezig: president Chan Santokhi, minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, hoofdofficier van justitie Carmen Rasam en kabinetsdirecteur Adjaykoemar Moensi. Afgesproken is welke tijdlijn gevolgd zal worden om de commissie uiteindelijk geïnstalleerd te krijgen.

Amoksi benadrukt dat Suriname nu pas een Nationale Anti-Corruptie Commissie krijgt. De kandidaten moeten daarom ervaring opdoen en onder meer stages volgens in het buitenland. “We gaan stapsgewijs aan hun vaardigheden bouwen.” De personen krijgen binnenkort ook de kans om mee te lopen wanneer in de laatste week van maart het Franse Agentschap voor Anti-Corruptiebeleid naar Suriname komt. De delegatie zal verschillende instituten en instanties bezoeken en een nulmeting voor Suriname uitvoeren voor wat betreft corruptiebestrijding. “Ze kunnen meeliften met al deze voorbereidende activiteiten”, zegt de justitieminister. Hij laat tegenover de Communicatiedienst Suriname optekenen dat het gaat om personen die vanwege hun werkhistorie en ervaring door hun respectieve organisaties zijn voorgedragen.

Behalve dat de commissie moet worden geïnstalleerd, zullen de mensen ook verder getraind en daar waar nodig opgeleid worden. Ook zal er voor huisvesting en administratie gezorgd moeten worden. Voor de implementatie van al deze zaken is er volgens minister Amoksi een tijdlijn uitgezet. Hij spreekt van een meevallertje dat de kandidaten allemaal ook hebben geparticipeerd in het Nationale Compliance Congres, waarmee bewustwording rond corruptie wordt gecreëerd. De minister zegt dat het raamwerk voor corruptiebestrijding in Suriname er reeds is.

Het land is partij met verschillende anti-corruptieverdragen en het Openbaar Ministerie heeft een speciaal ondersteunend team. Belangrijk is echter ook dat er ministerieel bewustzijn komt. Minister Amoksi: “Corruptieactiviteiten ondermijnen het overheidsgezag en overheidsdiensten worden gecriminaliseerd. Daarom moet het beleid ministerie breed worden gevoerd.”
Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March