21-leden tellende commissie voor realiseren VIDS eisen
03 Feb, 20:22
foto
VIDS-voorzitter Muriël Fernandes is ingenomen met de installatie van de commissie door president Chan Santokhi. (Foto: CDS)


President Chan Santokhi heeft donderdag een commissie geïnstalleerd om de uitkomsten van de achtste conferentie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS) te bestuderen en te realiseren. Monique Pool is voorzitter van de 21 personen tellende commissie.

De VIDS heeft onmiddellijke en volledige grondwettelijke erkenning van de inheemse volken geëist. Dit is een van de resultaten van de conferentie welke van 27 tot en met 29 augustus 2022 werd gehouden te Washabo in West-Suriname. De besluiten van de conferentie zijn toen vervat in een document en overhandigd aan het staatshoofd. 

Santokhi heeft in zijn toespraak tijdens de installatie benadrukt dat er voldoende draagvlak nodig is om de uitkomsten van de achtste VIDS-conferentie te realiseren. De commissie bestaat uit leden met verschillende referentiekaders en kundigheid, meldt de Communicatiedienst Suriname. “Daarom is de samenstelling van de commissie ook opgebouwd uit vertegenwoordigers uit alle regio's, waarin de inheemse gemeenschappen geconcentreerd zijn. Ik stel u daarom voor om naar gelang uw deskundigheid op te splitsen in subcommissies, teneinde verschillende beleidsgebieden simultaan te kunnen aanpakken,” stelde de president voor. Hij hoopt dat eenieder hard zal werken om de diverse vraagstukken van de doelgroep aan te pakken.

VIDS-voorzitter Muriël Fernandes, dorpshoofd van Cassipora, is ingenomen met de installatie van de commissie. “We kijken uit naar een goede samenwerking. Het is important om naar de juiste mensen te luisteren, wanneer je beleid maakt voor de Inheemse volkeren. De VIDS is daar de ideale partner voor,” meent Fernandes.
Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March