Plantenkassenproject moet productie opvoeren
30 Jan 2023, 02:56
foto
President Chan Santokhi oriënteert zich in Nickerie op een locatie waar plantenkassen opgezet zullen worden. (Foto: CDS)


President Chan Santokhi heeft zaterdag een veldbezoek gebracht aan een locatie in Nieuw Nickerie waar er een aanvang gemaakt zal worden met een kassenteelt project. De kassen zullen een oppervlakte hebben van 8 meter bij 45. President Santokhi zegt dat kassenteelt een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van de agrarische sector. Suriname moet zijn productie opvoeren.

Binnen Caricom verband hebben regeringsleiders zich ook gecommitteerd aan meer lokale productie om zodoende de uitgave aan importen in 2025 met 25 % te verminderen. “Suriname is voor zijn eigen voedselbehoefte voor tweederde deel afhankelijk van voedselimporten met een waarde van US$ 200 miljoen per jaar. Dit, terwijl Suriname van oudsher een agrarisch land is,” stelt Santokhi.

De president zegt dat met zulke projecten die als oogmerk hebben het opvoeren van de lokale productie, de import drastisch verminderd kan worden, meldt de Communicatiedienst Suriname. “Met dat geld dat vrijkomt kunnen wij investeren in andere ontwikkelingsprojecten, zegt de president. “Dit project is in het kader van een groter project, waarbij er 10 van zulke kassen zullen worden opgezet in Nieuw Nickerie in dit jaar,”  legt minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) uit.

Recentelijk zijn gesprekken gevoerd met experts in Nederland en India om Suriname te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van kassenteelt, deelt Santokhi mee. Vanuit het ministerie van LVV worden voorzieningen getroffen om de boeren te faciliteren. “Productie in kassen, betekent hogere opbrengsten per vierkante meter”.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April