President wil integrale aanpak rattenplaag Nickerie
29 Jan, 12:34
foto
President Chan Santokhi heeft een presentatie bijgewoond in Nickerie over de rattenplaag. Hij wil een integrale benadering van het probleem. (Foto: CDS)


“Als de rattenplaag niet goed aangepakt wordt, zal het zeker impact hebben op de samenleving. De risico’s voor de gezondheid zijn niet te overzien, vandaar dat een integrale aanpak van deze situatie noodzakelijk is.” Dit heeft de president Chan Santokhi kenbaar gemaakt zaterdag tijdens een presentatie over de rattenplaag. Deze presentatie heeft bijgewoond bijgewoond tijdens zijn werkbezoek aan het rijstdistrict.

Het staatshoofd begrijpt de paniek onder de samenleving, nadat het bekend werd dat er sprake is van een plaag, “maar het onverantwoord gebruik van pesticiden moet men achterwege laten.” Tijdens de presentatie heeft Tjaan Bharos, trekker van de commissie rijst rattenplaag Nickerie, ook aangegeven dat er mogelijk sprake is geweest van onjuist gebruik van pesticiden. Dit heeft waarschijnlijk ook gezorgd voor dode dieren in december vorig jaar.

Tijdens de presentatie is gebleken dat er een toename is geweest in de rattenpopulatie, die mogelijkerwijs gezorgd heeft voor een productieverlies van ongeveer 15 procent in het afgelopen jaar. Gebleken is dat de rijstvelden in de oostelijke polders het meest getroffen zijn, meldt de Communicatiedienst Suriname. Bharos wijst erop dat ondanks een mogelijke afname van de rattenpopulatie in januari 2023 er toch voorzichtig omgegaan moet worden met de ratten, omdat die altijd blijven bestaan. Ze kunnen wel minder worden in aantal.

Santokhi zegt dat de commissie een permanente structuur moet krijgen om samen met stakeholders de rattenplaag onder beheersbare proporties te brengen. Hij is ingenomen met het onderzoek dat de commissie heeft gedaan naar de situatie rondom de rattenplaag. Ook in de voorstellen en aanbevelingen van de commissie om de situatie te beheersen kan het staatshoofd zich terugvinden.

Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March