Goudopkoopbedrijven werken mee aan indammen kwikdamp
26 Jan, 04:54
foto


Waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh heeft met goudopkoop en -exportbedrijven naar mogelijkheden gekeken om op een afdoende wijze de uitstoot van kwikdamp in te dammen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 24 januari met een workshop een aanvang gemaakt om te komen tot oplossing voor de hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo. Verschillende goudopkoop en –exportbedrijven, het NIMOS, het mnisterie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Deviezencommissie, hebben ook deelgenomen aan de workshop.

Het OM spreekt van een zeer vruchtbare workshop. De goudopkoop en –exportbedrijven staan open en zijn bereid om in het belang van de volksgezondheid de nodige maatregelen te treffen. Er is zelfs door de bedrijven doorgegeven dat de uitstoot van kwik gekwalificeerd kan worden als “1 voor 12”. Ook zijn de bedrijven de mening toegedaan dat handhaving en monitoring optimaal en efficiënt dient plaats te vinden, waarmee het OM helemaal eens is.

Op de vraag van het OM om een inkijk te mogen hebben bij bedrijven waar de kwikuitstoot goed gereguleerd is, is positief gereageerd en zal de komende week reeds een aanvang daarmee worden gemaakt. Het OM zal samen met Nimos en de Deviezencommissie de handhaving en monitoring ter hand nemen.

De bedrijven waar de uitstoot van kwik nog niet gereguleerd is, zullen in de gelegenheid worden gesteld om die alsnog te doen binnen een door het OM te bepalen periode. Voorts heeft het OM de brug geslagen met Nimos en de Deviezencommissie, zodat elke vergunning die uitgegeven wordt voor goudopkoop- en exportbedrijf, voortaan verplicht aan een aantal milieuvoorwaarden moet voldoen.

Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March