We moeten door
24 Jan, 08:42
foto


Het afgelopen jaar is in een roes voorbij gegaan. Wij mochten vaarwel zeggen tegen 2022, een jaar vol uitdagingen in allerlei opzichten! Wat 2023 voor ons in petto heeft, is feitelijk een raadsel, maar ik denk dat u het met mij eens zal zijn wanneer ik zeg dat de vooruitzichten alles behalve florissant zijn. De perspectieven op een veranderde situatie lijken gelet op de zorgwekkende sociaal-maatschappelijke en ook de politiek-economische ontwikkelingen in het land derhalve utopie.

Onlangs liep ik achter een wat oudere dame in de winkel die bij elk product dat zij van de schappen nam, steeds een luide kreet slaakte. Tijdens ons babbeltje stelde zij een vraag die velen denk ik ook stellen: Waar koersen we heen? Als antwoord op haar vraag zei ik: we moeten door! Wij zullen door moeten wanneer het leven dat haast ondragelijk is, alleen maar zwaarder wordt doordat de prijzen in de winkel en de prijs van benzine wedstrijd houden met de koers.

Wij hebben geen andere keus dan door te gaan wanneer elementaire levensbehoeften haast onbetaalbaar worden, er geen (goedkope) alternatieven zijn en de consument gedwongen wordt tot het bijstellen van bepaalde consumptie eisen. Wij moeten door wanneer burgers (dagelijks) het slachtoffer worden van criminaliteit, het veiligheidsgevoel in ons land steeds minder wordt en levensberovingen deel van het nieuwe normaal uitmaken. Wij zullen door moeten wanneer er toenemend geweld is en onze jongeren steeds daarnaar grijpen om conflicten op te lossen. Ook zullen wij door moeten gaan wanneer beloftes door onze leiders gedaan niet worden ingelost, het volk aan zijn lot is overgelaten en het licht in de tunnel voor velen absoluut onzichtbaar is.

Wij moeten door, ook wanneer onverantwoorde burgers overal troep dumpen, de ontwatering te wensen overlaat en bij minste regenval het land dreigt te verzuipen. Wij moeten door wanneer kritische burgers en de pers gemuilkorfd worden wanneer ze hun ongezouten mening aangaande brandende kwesties geven. Wij moeten door wanneer volksvertegenwoordigers eerder het partijbelang eerbiedigen en de noden van het volk negeren.

We moeten door ook wanneer wij niet meer over de drempel kunnen en wij niet zo goed weten waarheen wij koersen met de gezondheidszorg. Wij zullen ook door moeten gaan wanneer onze toekomst er met de pet naar gooit en geen besef van moraal en ethiek tentoonstelt. Ik zou feitelijk door kunnen gaan, aangezien de maatschappij totaal ontwricht en in moreel in diepe crisis is vervallen.

Hoe het ook zij, wat ons ook te wachten staat, of wij nu weten waarheen of niet, wij moeten door want dat is wat wij de afgelopen tijd hebben gedaan. Het is slechts hopen en bidden dat het onheil ons bespaard zal blijven en dat wij niet er onderdoor gaan. We moeten niet gewoon door maar goed nadenken waarheen en aldus handelen!

God zij met ons Suriname.

Nathalie Valpoort
Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January