Mathoera: Rechteloosheid mag nooit de norm zijn
09 Dec, 04:23
foto
Minister Krishna Mathoera (Defensie) spreekt namens president Chan Santokhi op de herdenkingsdienst van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede in de Afonsuskerk. (Foto: René Gompers)


"Geweld mag nooit het laatste woord hebben en rechteloosheid mag nooit de norm zijn. Niemand staat boven de wet. Elkeen moet zich conformeren aan de wet. Ook regeringsleiders. En indien de rechtsorde op zo een schokkende wijze is geschaad, dan is de enige manier om het te herstellen, waarheidsvinding en correctie aan daders. Dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. Dat staat aan de basis van een geordende samenleving. Misdaden mogen nooit onbestraft blijven. Wij moeten werken aan het versterken van de instituten, die moeten zorgen voor waarheidsvinding en gerechtigheid, zonder inmenging in het inhoudelijke van lopende zaken." Dit zei minister Krishna Mathoera (Defensie) als vertegenwoordiger van president Chan Santokhi bij de herdenking door de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede van 40 jaar Decembermoorden in de Afonsuskerk donderdagavond.

De bewindsvrouw haalde aan dat een nationale tragedie, "die 40 jaar geleden plaatsvond en die ons sindsdien niet heeft losgelaten. Gevoelens van diep verdriet, van ongeloof, van angst, onveiligheid, onmacht, onrechtvaardigheid hebben we met elkaar in de 40 jaren en zeker rond deze tijd gedeeld. Deze gevoelens hebben niet gemaakt dat de zoektocht naar de waarheid, naar gerechtigheid, naar antwoorden op vele vragen toen en nu nog steeds is gestopt. Integendeel bewijst de bloemenhulde en de herdenking elk jaar, en dus ook vandaag dat er nieuwe strijders zijn opgestaan, die geleid door gevoelens van strijdbaarheid, niet accepteren van onrecht en geweld, opkomen voor de principes van een rechtstaat en gerechtigheid. Voor de eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden."

Aan al deze strijders, die een voorbeeld zijn, bracht de minister hulde. Ze hebben doorgezet, ondanks intimidaties. "Ze hebben gestreden voor waarden, die ons dierbaar zijn en die een samenleving leefbaar maken en verheffen. Recht op leven, recht op vrijheid, gerechtigheid, recht op waarheid." Zonder gerechtigheid voelt deze nationale tragedie, als een grote wond, die maar niet kan dichten. Zoveel families, die nog steeds rouwen om hun dierbare, die hun land hebben verlaten en die uitkijken naar gerechtigheid, merkte Mathoera op.

Ook vandaag is de boodschap van de nationale tragedie van 40 jaar geleden duidelijk volgens de minister. "Geweld is niet de oplossing van problemen en wij gaan moeten bouwen aan een samenleving, waar vrede overheerst, waar rechtvaardigheid zegeviert en waar verheffen aan een betere natie onze drijfveer is." Mede namens de president bedankte en bemoedigde de bewindsvrouw alle strijders om door te gaan. "Ik hoop dat gerechtigheid spoedig u en ons allen ten deel zal vallen en dat daarmee recht gedaan wordt, niet alleen aan de nabestaanden, maar de hele Surinaamse natie.
De wond kan dichtgaan en helen, maar de littekens zullen blijven, om ons als natie te herinneren dat zo een tragedie nooit en dan ook nooit meer mag plaatsvinden. Ik wens u heel veel kracht en solidariteit om samen het proces naar gerechtigheid voort te zetten".    ◦
Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January