President: Roep naar gerechtigheid is groot
08 Dec, 12:16
foto
President Chan Santokhi die op dit moment in Barbados is, staat stil bij de 40e herdenking van de Decembermoorden.


President Chan Santokhi uit zich op zijn Facebookpagina over de Decembermoorden die vandaag herdacht worden. Hij merkt op dat de roep naar gerechtigheid groot is. De rechtsstaat dient in waarde te worden hersteld. "We leven in een land van recht en wet waar de rechterlijke macht haar werk kan doen. Laten we deze scheiding der machten respecteren en de uitspraken van de rechter dan ook accepteren."

"Het is vandaag 8 december 2022, precies 40 jaar geleden dat 15 prominente Surinamers uit ons leven zijn gerukt. Het verdriet onder alle Surinamers is tot op dit moment enorm groot en nog steeds voelbaar. De roep naar gerechtigheid is daarom groot.

De rechtsstaat Suriname dient in waarde hersteld te worden. Wij zijn onze dierbare broeders op een onbegrijpelijke wijze kwijtgeraakt. Er zijn nog steeds vele vragen bij de nabestaanden, die eindelijk beantwoord dienen te worden. Het proces van berechting en bestraffing van de verdachten is reeds ingezet en vergevorderd. En deze zwarte bladzijde in de Surinaamse geschiedenis mag zich nimmer herhalen. 

Surinamers, Srananmans, en in het bijzonder alle nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden, ik leef met u mee. Als land zijn we allen die hebben gestreden voor gerechtigheid dankbaar voor hun doorzettingsvermogen.
We leven in een land van recht en wet waar de rechterlijke macht haar werk kan doen. Laten we deze scheiding der machten respecteren en de uitspraken van de rechter dan ook accepteren.

Ik wens u enorm veel sterkte toe op deze dag, die nooit meer mag voorkomen in ons land. Krakti!"
Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January