Suriname: Diep graven in de transformatie van de ananasbelt
06 Dec 2022, 00:02
foto
Een drone-opname van een ananasveld in Cassipora, district Para, Suriname – een van de vele plattelandsgebieden die een agrarische transformatie ondergaan met de steun van VN-partneragentschappen. (Foto: Freddy Gamboa Quiros)


De Verenigde Naties heeft 5 december uitgeroepen tot Wereld Soil Day (Wereld Bodem Dag). Op deze dag wordt geprobeerd het bewustzijn voor een gezonde bodem die van belang is voor de agrarische productie, te creëren. In dat kader besteedt de ASTA (Agrifood Systems Transformation Accelerator) aandacht aan het project te Philipsdorp.

Philipsdorp, bezaaid met nette rijen ananaskronen met groene randen, is een van de vele plattelandsgebieden in Suriname die een agrarische transformatie ondergaan met de steun van partnerorganisaties van de Verenigde Naties.

In de afgelopen maanden hebben landschapsfoto's vanuit de lucht vierkante en ronde zandputten vastgelegd die zijn gegraven door landelijke en inheemse boerengemeenschappen. Ze hebben deelgenomen aan de allereerste bodemtesten die zijn uitgevoerd langs de kleine maar levendige ananasgordel van het land.

"Ananas is een vrucht die de inheemse bevolking al eeuwenlang produceert voor eigen consumptie", merkt Gladys Karwafodi op. Ze is de afgelopen tien jaar kapitein geweest van Philipsdorp in het district Para. "De kennis hebben de boeren van hun voorouders meekregen. Nu heb je boeren die produceren voor de lokale markt."

De resultaten van monsters van de boven- en bodemgrond tot 20-40 cm diep stellen boeren in staat om de link te leggen tussen inzicht in de vruchtbaarheid van de bodem en het potentieel om de biologische ananasproductie in het land te stimuleren.

Een project in het kader van het wereldwijde programma Agrifood Systems Transformation Accelerator (ASTA), mede geleid door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de Organisatie voor Industriële Ontwikkeling van de Verenigde Naties (UNIDO), helpt Suriname om een ​​marginale ananasproducent te worden, met behulp van traditionele methoden, tot het aannemen van een concurrerend bedrijfsmodel.

Het doel is om de productie te vertienvoudigen tot 20.000 ton per jaar in 2030 voor binnenlandse en internationale markten, dankzij een opwaardering van de ananaswaardeketen van Suriname.

Het project van de FAO, UNIDO, de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), en met 2 miljoen dollar aan financiering uit het gezamenlijke SDG-fonds van de VN, brengt niet alleen producenten, maar ook verwerkers aan boord, handelaren, inputleveranciers, ministeries, onderzoeksinstituten en financiële instellingen.

Op zijn beurt zal ten minste 10 miljoen dollar per jaar worden gegenereerd uit meer fruit- en ananasproducten en 1.000 nieuwe banen worden gecreëerd die een positieve invloed zullen hebben op het levensonderhoud op het platteland. De banen zullen zich uitstrekken van productie en verwerking tot handel, levering van inputs en levering van ondersteunende diensten, waarbij vrouwen en jongeren het meest zullen profiteren.

Bodemexpert en ananasboer verzamelen grondmonsters in Philipusdorp, district Para, Suriname. De duurzaamheid van de biologische productie begint bij de juiste grond. (Foto: Freddy Gamboa Quiros)

Toenemende investeringen in moderne verwerking om producten met een hogere toegevoegde waarde te creëren, zullen ertoe leiden dat Suriname zijn export van zowel verse als verwerkte biologische ananas uitbreidt. Bovendien zal een beter beheer van de bodemkwaliteit leiden tot een sterkere milieubescherming in het gebied.

Nu, zoals Karwafodi benadrukt, "zijn boeren zich ervan bewust dat de ananas een bron van inkomsten kan zijn. De bodemanalyse uitgevoerd door het project, is belangrijk. Zo kunnen ze weten wat de toestand van hun bodem is en welke toepassing nodig is om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren om betere planten en vruchten te produceren voor de lokale en exportmarkt."

Uiteindelijk begint de duurzaamheid van biologische productie allemaal met de juiste grond.

Dankzij de testresultaten kennen boeren in de projectdistricten de chemische, biologische en fysische capaciteit van de bodem, die momenteel een slechte bodemvruchtbaarheid vertoont met lage gehalten aan essentiële voedingsstoffen. Dit zal producenten helpen om op maat gemaakte richtlijnen te volgen over hoe ze de bodem het beste kunnen voorbereiden, organische mest kunnen toepassen, micro-organismen kunnen gebruiken en bodembehoud kunnen toepassen.

Internationale ananasexpert en agronoom, Freddy Gamboa Quiros, die toezicht heeft gehouden op de grondtesten, legt uit: "De zandgronden in Suriname hebben gunstige omstandigheden voor landbouwontwikkeling, maar we moeten werken aan het verbeteren van de voedingskwaliteit, het verhogen van het organische stofgehalte en de grond altijd bedekt houden met bodembedekkers.

De ambitie – die overeenkomt met al het leren onder het wereldwijde programma van ASTA – is om capaciteit op te bouwen op landniveau, zodat vitale tools – te beginnen met bodemanalyse – onderdeel worden van het nationale systeem. En om agronoom- en laboratoriumcapaciteiten op landniveau op te bouwen.

Sinds vorige maand worden de resultaten van uitgebreide bodemanalyses in de praktijk gebracht in nieuwe lopende veldproeven met geselecteerde ananas boerderijen in de districten Para en Marowijne in Suriname.

De boerderij van August Tawjoeram in Redi-Doti en de boerderij van Desi Tempo in Moengotapoe zijn twee van degenen die met eigen ogen zullen zien hoe nieuwe managementpraktijken voor de biologische ananasteelt van invloed zullen zijn op drie plantvariëteiten.

Producenten in het hele district houden de proeven nu nauwlettend in de gaten om de voortgang van de ontwikkeling van de ananasplanten te zien. Ze staan ​​klaar om deze nieuwe methoden toe te passen op hun eigen percelen.

"We ontwikkelen een gewasbeheerplan met de principes die in andere landen zijn ontwikkeld, maar aangepast aan de lokale omstandigheden", bevestigt Gamboa Quiros, die samen met ASTA-projectcoördinator, Swami Girdhari, de hands-on training voor telers uitrolt.

De training bevat stapsgewijze video's over onderwerpen als bodemvruchtbaarheidsbeheer, zaadproductie en bergmicro-organismen, naast andere praktische hulpmiddelen en methoden.

Zoals Gamboa Quiros toevoegt: "We zijn blij met de deelname van de hele gemeenschap aan alle activiteiten om ons te helpen het teeltmodel voor biologische ananas te implementeren en aan te passen."

Vervolgens zullen de proefresultaten helpen bij het ontwikkelen van het verbeterde bedrijfsmodel en een telershandleiding met best practices, en bij het verfijnen van agronomische updates die via het digitale platform van het project worden verzonden.

Bodems vormen de basis van agrifood-systemen die samen goed zijn voor een wereldwijde voedings- en agribusiness-industrie met een omzet van 5 biljoen dollar, maar die onder druk van een breed scala aan schokken en spanningen, kan instorten.

De projectoplossingen die knowhow en capaciteit inbedden voor Surinaamse producenten om bodems te behandelen – op manieren die nog niet eerder waren bedacht – maken deel uit van een bredere transformatie van het agrifoodsysteem van het land en bouwen veerkracht op.

Andere op systemen gebaseerde oplossingen die in ontwikkeling zijn, zijn onder meer een innovatiehub die de nieuwste technische assistentie zal bieden en een garantiefaciliteit om de toegang tot krediet te vergemakkelijken en investeringen in de waardeketen van ananas te verminderen. En nu heeft de aanpak het potentieel om te worden opgeschaald naar meer waardeketens in het land en in de hele regio.

Als het gaat om het promoten van gezonde voeding en een beter milieu – zoals benadrukt door Wereldbodemdag op 5 december – en, zoals blijkt uit de inspanningen die vruchten afwerpen om de Surinaamse ananasproductie te laten groeien, begint het met diep graven in en zorgen voor de grond.
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December