PALU: President, stop criminele verarming volk
02 Dec 2022, 06:51
foto


De PALU is van mening dat in de door de president aangekondigde acties om de koers te beheersen, slechts maatregelen zijn opgenoemd die in het verleden al zijn toegepast, maar onvoldoende of niet hebben gewerkt. Wat de PALU mist is het stopzetten van de Open Markt Operaties (OMOs) waarmee meer SRDs in de vorm van hoge uitgekeerde rentes de samenleving in worden gepompt.

Bij de laatste gehouden OMO op 30 november is binnen 1 dag weer bijna SRD 70 miljoen aan rentes uitgekeerd aan banken en verzekeraars. Hiermee is het duidelijk geworden dat de regering doelbewust bezig is het volk te verarmen. De PALU roept de president op om te stoppen met de crimineel te noemen verarming van het volk.
 
Exporteurs benadeeld
Zonder stopzetting van de OMO's zullen de aangekondigde maatregelen dweilen zijn met de kraan open. Bovendien zijn maatregelen als de retentie regeling, in het verleden zonder succes toegepast en hebben averechts gewerkt. De retentie regeling houdt namelijk in dat exporteurs van Surinaamse producten een deel van hun dollaropbrengsten verplicht moeten inwisselen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), veelal tegen een veel lagere koers. De zo ingewisselde dollars worden vervolgens gebruikt om importeurs te voorzien van de nodige dollars. Hiermee vindt een oneerlijke kruissubsidie plaats, waarbij aan de ene kant de exporterende producenten benadeeld worden tegenover de dollars verslindende importeurs van consumptiegoederen die bevoordeeld worden. Sommige exporteurs hebben reeds besloten om niet meer te exporteren, omdat zij vanwege de benadeling grote verliezen lijden. Op termijn zal de retentie regeling juist leiden tot minder exportinkomsten.

Gebrek aan vertrouwen
Voorts leiden de aangekondigde maatregelen niet tot herstel van vertrouwen. Het gebrek aan vertrouwen in het regeerbeleid maakt dat winkeliers en overige handelaars hun SRD-winsten direct omzetten in waardevaste vreemde valuta. Deze valuta worden vervolgens of thuis of bij de particuliere banken vastgehouden. Om die redenen hebben Surinaamse burgers bij particuliere banken momenteel bijna US$ 2 miljard bij elkaar gespaard. Deze spaargelden komen niet in omloop en blijven op spaarrekeningen en in spaarpotten thuis vanwege het gebrek aan vertrouwen. Succesvolle ondernemers nemen daarom momenteel geen enkel risico en wachten net als de regering op het finale investeringsbesluit in de oliesector.

Vlucht naar dollars

Hiermee is Suriname in een vicieuze cirkel terecht gekomen van meer SRDs in de samenleving in de vorm van uitgekeerde salarissen en uitgekeerde hoge rentes door de CBvS, gevolgd door een vlucht naar US-dollars en andere vreemde valuta. De PALU is van mening dat het oude concept van “de samenleving lang genoeg verarmen om de vraag naar US-dollars te verminderen” daarom niet werkt en nooit zal werken. De deskundigen van de CBvS samen met het IMF moeten dit inmiddels weten en zijn toch doelbewust de verarming van het volk aan het voortzetten. De inmiddels meer dan SRD 1.6 miljard aan rentes hadden ingezet kunnen worden om juist het bedje te spreiden voor de Surinaamse exportproducenten in plaats van ze uit te zuigen met de retentie regeling.

Duurzame stabilisatie mogelijk
Volgens de PALU is duurzame stabilisatie van de koers op korte termijn wel mogelijk. Met innovatieve financiële maatregelen kan de Surinaamse burger gestimuleerd worden om te investeren in de productie en zo meer US-dollars in omloop te brengen in de samenleving. De PALU roept de regering daarom met klem op om het oude, crimineel te noemen pad van verarming te verlaten en een innovatief, nieuw pad in te slaan waarbij geïnvesteerd wordt in de productie, meer mogelijkheden gecreëerd worden om meer US-dollars te verdienen en meer werkgelegenheid ontstaat voor met name jongeren.
Advertenties

Sunday 03 March
Saturday 02 March
Friday 01 March