Samenwerking voor baseline studie ondernemers
01 Dec, 05:41
foto
Wilgo Bilkerdijk geflankeerd door Angela van der Kooye en Chantal Reiziger. Zij hebben een intentieverklaring getekend.


Een consortium van vakdeskundigen heeft een intentieverklaring getekend om gezamenlijk hun expertise in te zetten voor een baseline studie van ondernemers. De recente olie- & gas ontwikkelingen in Suriname vragen om een gerichtere aanpak voor ondernemers onderling en in georganiseerd verband.

Het consortium van experts, onder wie Angela van der Kooye, Chantal Reiziger en Wilgo Bilkerdijk zal in de komende periode, in navolging van een eerder gedane 'baseline study', de coördinatie voeren over een groep van specifieke experts om de ‘readiness’ van de lokale kleine en middelgrote ondernemers, te meten.

De Alliantie van het bedrijfsleven, is de inspirator van dit initiatief. Het gaat om het in kaart brengen van de noden, behoeften, wensen en verwachtingen van de KMO (Kleine en Middelgrote Ondernemingen). Het is van belang, de snelle technologische ontwikkelingen te identificeren, evalueren en indien gewenst, toe te passen, om de achterstanden in kennis en vaardigheden in te lopen in het belang van de nationale ontwikkeling.

Het consortium is reeds gestart met de voorbereidende werkzaamheden en wil met deze stap, een actieve en maatschappelijke bijdrage leveren aan de benodigde ontwikkelingen van de 'local content' markt.Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January