GBB in afrondende fase perceelruil vuilstortplaats Ornamibo
30 Nov 2022, 12:55
foto
Na 20 jaar hopen GBB en OW dat perceelruil vuilstortplaats Ornamibo eindelijk kan worden afgewikkeld.


Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) verricht de laatste handelingen om de grondruil met eigenaren van vuilstortplaats Ornamibo te finaliseren. Van de 11 eigenaren zijn de gerechtigden van 3 percelen reeds gecompenseerd door een perceelruil. Het proces van ruiling met de gerechtigden van 4 percelen bevindt zich in de afrondende fase. Geen van de gerechtigden van de resterende 4 percelen hebben zich nog aangemeld, waardoor met hen niet kan worden onderhandeld over perceelruil, meldt het ministerie.

Het dumpen en verwerken van huishoudelijk afval te Ornamibo vindt normaal voortgang, en is het traject voor het verantwoord verwerken ingezet door het ministerie van Openbare Werken (OW). Ornamibo heeft een grootte van 41 hectare en er wordt dagelijks 600 tot 700 m3 aan vuil gestort en verwerkt.

In 1998 zijn de onderhandelingen opgestart met eigenaren van omliggende percelen over perceelruil. In 2000 is er een aanvang gemaakt met de afhandeling van de nodige administratieve zaken. Enkele perceeleigenaren hebben gedurende het proces van perceelruil de gang naar de rechter gekozen ter bespoediging van de afhandeling. GBB en OW hopen dat hiermee na 20 jaren uiteindelijk een finale oplossing is gebracht in de 'grondkwestie Ornamibo'.

OW zet zich verder in voor het op een milieu verantwoorde wijze beheersen van het huishoudelijk en ander afval. Om het ongerief van buurtbewoners te minimaliseren zal het dagelijks aangevoerd vuil middels zand worden afgedekt, waardoor de eventuele stank en vliegenplaag worden verminderd. Het ministerie is bezig voorbereidingen te treffen voor een structurele oplossing van de vuilproblematiek te Ornamibo. Het traject om vuil te scheiden is inmiddels ingezet, zodat overgegaan kan worden tot recycling voor plastic, aluminium en karton. Hierdoor zal minder afval worden aangeleverd op de vuilstortplaats.
Advertenties

Sunday 03 March
Saturday 02 March
Friday 01 March