Rijstsector Nickerie heeft te kampen met rattenplaag
28 Nov, 20:08
foto
De rijstsector in Nickerie heeft te kampen met rattenplaag. Nagegaan wordt hoe deze effectief kan worden betreden.


De rijstsector in Nickerie heeft te kampen met een rattenplaag. Dit bevestigt de onderdirecteur van Landbouw, Jamillah Salarbaks. Na klachten van boeren is ze op een oriëntatiebezoek geweest in het veld. Volgens Salarbaks moet deze plaag serieus worden opgevat, omdat indien de rattenpopulatie de kans krijgt zich te vermenigvuldigen, deze grote schade voor de sector met zich mee kan brengen.

De meeste klachten komen uit Wageningen en Henar. De oorzaak van deze plaag, die overigens in landbouwgebieden over de hele wereld voorkomt, wordt gezocht in de lange natte periode die zich vanaf begin vorig jaar tot haast midden 2022 heeft voorgedaan. Hierdoor zijn de boeren niet in staat geweest om hun velden optimaal te onderhouden. Ook het feit dat door aanhoudende regens in de vorige seizoenen padievelden niet afgeoogst konden worden, maakt dat er nu meer ratten zijn dan normaal.

Voorlichters en andere medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn in het veld om de schade op te nemen, maar ook om boeren bij te staan met advies over hoe zij de ratten populatie in de verschillende rijstvelden kunnen bestrijden, meldt het ministerie.
 
De boeren wordt geadviseerd gezamenlijk de bestrijding van de ratten aan te pakken waardoor ze niet van het ene veld naar de daarnaast gelegen perceel kunnen vluchten. Ook worden de landbouwers gevraagd om binnen de vastgestelde inzaaiperiode in te zaaien. Het ministerie doet eveneens onderzoek naar het structureel voorkomen van rattenplagen waarmee de rijstsector op verschillende momenten te kampen heeft.
Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January