Politie waarschuwt voor ordeverstoring tijdens protesten
28 Nov, 04:31
foto
De politie heeft hardhandig opgetreden op Onafhankelijkheidsdag tegen een groep Inheemse betogers. (Foto: René Gompers)


Voor vandaag maken vakbonden, politieke partijen en andere organisaties zich weer op om te protesteren. Op Onafhankelijkheidsdag is het misgelopen tijdens een betoging van een groep Inheemsen, waarbij een vrouw een klap kreeg te incasseren van een politie-inspecteur. Het Korps Politie Suriname (KPS) benadrukt dat een vreedzaam betoog nimmer mag leiden tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid.

Het KPS betreurt het dat er een opstoot is geweest tussen betogers en politieambtenaren. Voor een ordelijk verloop van de protestacties, dienen de bevelen van de politie te allen tijde stipt te worden opgevolgd.

Er zal terstond worden opgetreden als blijkt dat:
- de openbare weg wordt geblokkeerd;
- er geen gevolg wordt gegeven aan bevelen van de politie;
- personen zich provocerend en/of opruiend gedragen;
- de politie op welke wijze dan ook wordt gehinderd in de uitvoering van haar taak.

Het incident wordt onderzocht door de korpsleiding. Nagegaan wordt wat zich precies heeft afgespeeld. Indien de grens van het toelaatbare is overschreden bij het politieoptreden zullen er maatregelen worden getroffen.
Advertenties

Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January