NDP over wet: Staatsmiddelen naar VHP-gelieerde groep
07 Oct, 08:40
foto


De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft notitie genomen van de discutabele intentie van de regering om middels het indienen van een ontwerpwet (de wet Belastingautoriteit), wederom staatsinkomsten naar private onafhankelijke entiteiten te sluizen en buiten het zicht te houden van wettelijke controlerende instanties.

Dit is de zoveelste poging om staatsmiddelen in handen te brengen van een kleine onzichtbare groep gelieerd aan de VHP, binnen en buiten Suriname. Wij herinneren aan de constructie met New Surfin NV, waarbij een staatslening van een duister Italiaans bedrijf, tot zelfs 7 miljard Amerikaanse dollars, naar een private NV zou worden gesluisd, buiten kennis van de overige coalitiepartners. Hiermee wordt de comptabiliteitswet en de bankwet overtreden en de financiële controle-instituten als bureau Staatsschuld, de CBvS, de Rekenkamer, e.a. ter zijde geschoven.

Een andere poging zagen wij bij de constructie met HPSG, waarbij een staatsgarantie is afgegeven aan een privaat bedrijf voor 2 miljard Amerikaanse dollars. De betrokkenen bij dit bedrijf zijn niet van enig onbesproken gedrag. Tot de dag van vandaag is er geen duidelijkheid of de staatsgarantie wel of niet reeds zijn verstrekt.

De NDP constateert dat de regering Santokhi-Brunswijk na 27 maanden, totaal geen beleid heeft voor de volksgezondheid, het onderwijs, de economie, productie en criminaliteitsbestrijding. Het enige waar deze regering wel een beleid voor heeft, is kennelijk een beleid voor machtsbehoud en regelarij van 'friends and family'.

Volkomen terecht hebben directe belanghebbenden zoals de Douanebond, de bond van ontvangers van de belastingdienst, en de personeelsbond van deze dienst, geprotesteerd tegen de indiening van de ontwerpwet regelende de belastingautoriteit.
De NDP ondersteunt deze actie van de bonden, eist ook de onmiddellijke intrekking van de wet, en roept de totale samenleving op om haar afkeuring hierover uit te spreken. De NDP is voorstander van een efficiënte handhaving van de bestaande belastingwetten, zonder aanzien des persoons.
Advertenties

Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January