Column: Borrelpraat no. 734
02 Oct, 22:28
foto


“Broeders, dat was me laatst een kapitalistische massameeting bij de president.”
“Waarover heeft Ron het? Kakelt hij vanwege een Henkie tussen zijn benen?”
“Hij heeft het over die vergadering op het kabinet van de pres met kopstukken van de overheid en financiële instanties over de ‘zorgwekkende koersstijgingen’ van de afgelopen weken.”
“Aan de ene kant de failliete instantie en aan de andere kant de instanties waar al het geld zit.”
“Geen wonder dat de koers stijgt als de politieke leiding van die failliete instantie, namelijk onze zeer gewaardeerde  overheid, meer bekend als Lanti, alleen maar denkt aan jopi-popi blijven bij de kiezers.”
“Klopt helemaal, en meer denkt aan maar raak geld uitgeven en kraters in de begroting probeert te dekken met leningen en monetaire financiering.”
“En daar maak ik me al tientallen jaren zorgen over: een overheid die niet durft te werken aan inkomsten-verhogende maatregelen en liever links en rechts, in binnen- en buitenland schaamteloos bedelt om hulp, terwijl je grif tienduizenden euro’s betaalt aan slimme, boeftige buitenlandse jongens voor lawsie adviezen.”
“Maar ik vind het een goede zaak dat de president, ministers en politieke toppers hebben gesproken met banken, exporteurs en cambiohouders. Die laatsten zijn tot een adviserend platform verheven.”
“Wat helpen kaars en bril als de uil niet zien wil? zei mijn vader altijd.”
“”Of doen we dit om onze kiezers, onze aanhang, te wijzen hoeveel wij ons zorgen maken om de koersstijgingen?”
“Denk ik ook. Luister naar mijn vage, wollige bewoordingen, zoek niet naar mijn krachtige en gerichte beleidsdaden, want die gaan mijn arme kiezers pijn doen.”
"Doet het maar voor ons uitschuiven van die noodzakelijke maatregelen soms dan geen pijn? Zie die koersstijgingen."
“En geef alles en iedereen behalve jezelf de schuld van het falend overheidsbeleid.”
“Eerst was het ‘de vorige regering’, dan was het Covid, en nu is de oorlog in Oekraïne de moeder van alle goedkope excuses.”
“Je bent Climate Change daartussen vergeten te noemen.”
“Jullie halen weer alle negatieve zaken uit de kast om het te ‘beeren’ voor deze hardwerkende regering.”
“Daarom heeft het vlaggenschip, het boegbeeld van deze regering: de minister van Financiën, er de brui aan gegeven en zijn zetel bij de president ingediend.”
“Klopt, niemand juichte daar om.”
“Alle succes toegewenst aan zijn waarnemend-opvolger, die heeft ook kennis van zaken.”
“Meester, wacht even, in een radio praatprogramma hoorde ik dat deze Tjin Tjon Hieng ooit eens minister van Financiën zou worden, maar hij zag ervan af. Waarom?”
“Tjon zou bij de tweede regering van Ronald Venetië in de plaats van de respectabele Hilly de Zwijger MinFin worden. Maar toen maakte hij in alle eerlijkheid een grote fout.”
“Wat was die fout?”
“In een speech die avond dat hem in Het Groene Erf deze post was toegewezen, gaf hij meteen aan dat hij een aantal noodzakelijke maatregelen zou treffen, die misschien een beetje pijn zouden doen, maar moesten worden doorgevoerd om erger te voorkomen.”
“Was dát z’n fout?”
“Ja, want daarna werd hij aangesproken hierop door de leiding van de partij. Hem werd duidelijk gemaakt dat hij dat niet moest doen, want dat zou de partij stemmen kosten. Hij  moest doen wat de politieke top wilde, punt uit.”
“Goede genade,kijk een nonsens hier!”
“En wat deed Tjon toen?”
“Hij besprak de zaak thuis en gaf de dag daarop door dat hij vanwege persoonlijke redenen afzag van de post van minister van Financiën.”
“Dus daarom is Hilly toen gebleven, terwijl die echt weg wilde na een eerste termijn van vijf jaren vol hoofdbrekens, koppijn, hersenkrampen, slapeloze nachten, verwaarlozing van het gezin, stank-voor-dank en ga zo voort.”
“Klopt en er waren meer MinFins die binnen een jaar vanwege allerlei dingen aftraden.”  
“Kunt u snel een paar noemen, dan ga ik ze later googelen.”
“Hm, even denken…, vanaf de Telelefooncoupregering waren dat  Rudi Roseval, die bleef 2 maanden en die zei bij zijn aftreden boos dat hij de president had geklapt als ze studenten waren geweest. Daarna Eddy Sedoc, Atta Mungra, Wonnie Boedhoe en Andjojo Rusland.”
“We dwalen af: wat was het resultaat van die grote meeting van financiële mensen op het kabinet van de pres? Werd er weer op tafel geslagen?”
“Nee, ik denk dat genoeg mensen weten dat je een koers niet stabiliseert of zelfs doet zakken door met je vuist op tafel te slaan.”
“Dat doe je voor je publiek dat nog gelooft in holle, bolle, dolle woorden: ‘Sesam, Sesam, meki a koers sakaaaaah. BADAM.”
”Herhaling van de show van die vorige holle, bolle Lill’ Idjen: ‘Tralala, m’o sakaaah koers.”
“Ik vraag wederom: wat zijn de tastbare, koers-stabiliserende maatregelen die tijdens deze meeting zijn genomen door al die geldmannen, geen enkele vrouw erbij, zagen jullie dat?”
“Tastbare? Wel, ik lees dat artikel van de communicatiedienst op Sterrennieuws even door… hm… hoofden gebogen over koersprobleem, …hm… klachten van cambio’s aangehoord …hm… voorstel voorlopige importstop op niet-noodzakelijke spullen,  voorstel opheffen beperkingen om valuta op banken te storten …hm... samenwerking tussen banken en cambio’s moet volgens de regels…hmmm. Dan allerlei oorzaken en mogelijke oorzaken van die koersstijgingen en vage beschuldigingen wie dat doen; het zelfde ouwe liedje weer eens: a no unu. En tot slot: deze vergadering, dit platform moet binnen korte tijd met voorstellen komen om de koers te beteugelen.”
“Dus geen directe maatregelen vanwege de overheid in samenspraak met al die financiële instanties om de koers te stabiliseren? Alsof die koers gaat wachten op die voorstellen!”
"Nee meester, ik ben die tussen al die bochtige en vochtige woorden, woorden en nogmaals woorden niet tegengekomen.”
“Mooi, dan zijn we weer eens in de aap gelogeerd. Maar onze Brontosaurus is wel per 1 oktober gestart met een verplichte ambtenaren registratie. Dat zal de uitgaven van de overheid zwaar doen droppen en de koers stabiliseren. Mijn gunst, die boot vol passagiers is zinkende, dan ga de mensen aan boord registreren?”
“Tenminste doet hij wat meer dan maar vergaderen. Proost op Brontosari sa e bari en kari sondro stop, is geen mop, hij is top, ja, ja, ook een babbelkop.”
“Proost.”

Rappa
 
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January