Bonden verwerpen conceptwet Belasting Autoriteit Suriname
01 Oct, 00:01
foto
De jurist Serena Muntslag-Essed (midden) staat de bonden bij. Links Latoya van Dijk, voorzitter van de belastingen en Joyce de Vlught van de Douanebond en ontvanger van invoerrechten en accijnzen. (Foto: René Gompers)


De Wet Belasting Autoriteit Suriname - een concept daarvan- is naar De Nationale Assemblee om behandeld te worden. De vakbonden van de douane, de belastingen en de ontvanger van invoerrechten en accijnzen, verzetten zich hiertegen.  De hoofdreden: de rechtspositie van de ambtenaren is niet gegarandeerd, want zodra de belastingautoriteit er staat, zullen de mensen geen ambtenaar meer zijn. Wat er daarna met ze gebeurt, is onduidelijk.

Bondvoorzitters Latoya van Dijk van de Belastingen en Joyce de Vlugt van de douane en ontvangers, hebben samen met jurist Serena Muntslag-Essed, op een persconferentie vrijdag uitgelegd wat er allemaal mis is aan de conceptwet. Ze zijn teleurgesteld dat ondanks uitwisselen van informatie met belanghebbenden, uiteindelijk toch de bonden verrast zijn geworden met de ontwerpwet. Ze menen dat de wet zeer slecht in elkaar is gezet en teruggestuurd moet worden. Ze zijn er boos over dat nu de wet is doorgestuurd, de leiding van de douane de ambtenaren oproept om uitleg te geven. 

Muntslag-Essed die de bonden bijstaat, haalt artikel 14 van de conceptwet aan: "Ten aanzien van de rechtspositie van de ambtenaren zien wij dat 6 maanden nadat de autoriteit is ingesteld, alle ambtenaren een arbeidsovereenkomst moeten aangaan met de belastingautoriteit. En op het moment dat die arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, verliezen alle ambtenaren hun rechtspositie als ambtenaar. U bent dan een arbeider in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De Personeelswet geldt dan niet meer voor u."

"De arbeidsvoorwaarden worden in een cao geregeld," vervolgt Muntslag-Essed. "Wat die zullen zijn wordt nergens genoemd. En indien het personeel binnen 6 maanden de arbeidsovereenkomst niet aangaat, blijf je ambtenaar maar in dienst van het ministerie van Financiën, dus niet bij Belastingen. Dus je kan dan niet meer fungeren als douane- of belastingambtenaar. Wat je lot wordt bij Financiën is ook niet aangegeven."

Naast fiscale bevoegdheden mogen douaneambtenaren ook opsporen en aanhouden. Deze bevoegdheden zijn overeenkomstig de Scheepvaartswet, Deviezenwet, Wet Verdovende Middelen en het Smokkeldecreet. Maar als de belastingautoriteit er staat zijn de mensen geen ambtenaar meer. Muntslag-Essed vraagt zich af of een cao die bevoegdheden kan dekken.

Er is nog veel meer mis met de conceptwet wordt er door de sprekers aangegeven. Van Dijk en De Vlugt benadrukken dat zij niet tegen hervormingen zijn bij de diensten. De manier hoe het eraan toegaat heeft het enthousiasme voor verandering gedempt, geven ze aan. Er is een traject afgelegd, althans men was nog bezig om leden te informeren en de hervormingen te bespreken met relevante groepen, periodiek bijeen te komen, toen vernomen werd dat de wet al naar de Assemblee is.  

De sprekers sommen op wat er nog meer mis is aan de conceptwet. Zo zijn er niet genoeg waarborgen opgenomen om een goed draaiend semi autonome dienst te garanderen. Er is geen profielschets voor de leiding die zal bestaan uit een directeur en een aantal onderdirecteuren. De nationaliteit is niet bepaald.

Er is geen veiligheidsklep ingesteld voor conflict of interest. Zo mag de directeur met toestemming van de raad wel nevenfuncties uitoefenen. De directeur en onderdirecteuren vallen niet onder de Ontslagwet. "Kan nooit goed zijn, merkt De Vlugt op. "Dus je kan ze niet ontslaan? Er is zoveel dat niet klopt in de wet. We kunnen ons niet voorstellen dat dit is aangeboden aan DNA."

De middelen van de belastingautoriteit gaan ook uit donaties mogen bestaan. De Vlugt: "Laten we even serieus zijn. We roepen de Assembleeleden op goed te kijken naar de wet. Als ze goed kijken gaan ze het terug moeten sturen."

De Vlugt neemt de president niet kwalijk dat de conceptwet niet in orde is. De president tekent omdat hij ervan uitgaat dat wat op zijn tafel komt in orde is, merkt ze op. De Vlugt: "Maar de mensen die dat hebben gedaan om die wet voor te schuiven, zodat het getekend en ingediend kan worden bij DNA...zijn criminelen man. Dit ding is helemaal niet goed."
Advertenties