Vergunningenbeleid OW onder review; wordt aangescherpt
30 Sep, 22:43
foto
Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken informeert belanghebbenden over het nieuwe vergunningenbeleid van het ministerie.


Inkomstenvergroting voor de districtskas, gelegenheid voor tekenaars tot het opzetten van een legale onderneming, meer professionaliteit, kortere wachttijden voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Dit zijn enkele van de doelstellingen van de regels die zullen gelden bij het nieuwe vergunningenbeleid van het ministerie van Openbare Werken (OW). Minister Riad Numohamed van OW heeft kortgeleden belanghebbenden geïnformeerd over het nieuw te introduceren vergunningenbeleid.

De regels en wetten worden nu nog bestudeerd door deskundigen. Voor de informatiesessie waren districtscommissarissen (dc’s) uit alle districten, ingenieurs, architecten, consultants en bouwtekenaars uitgenodigd. De eerste fase van het nieuwe vergunningsbeleid treedt nu in werking en de partijen mogen feedback geven voor eventuele bijstelling van documenten. De partijen hebben volgens OW positief gereageerd op het nieuwe beleid.

Bij dit nieuwe beleid krijgen dc’s de gelegenheid hun inkomsten te vergroten door zaken van het OW-ministerie over te nemen met technische ondersteuning, schrijft de voorlichting van OW in een persbericht. Deze vernieuwing moet ook de gelegenheid aan illegale tekenaars bieden om bedrijven op te zetten, professioneler te werk te gaan en meer diensten aan te bieden aan OW. Het ministerie meent dat wachttijden voor het verkrijgen van vergunningen ook korter zullen worden.

De dc’s zijn gevraagd mee te helpen bij de controle in het veld ter naleving van de nieuwe regels. Nurmohamed heeft benadrukt het ondernemerschap te stimuleren alsook het inkrimpen van de overheid. “Het is niet de bedoeling dat men brodeloos wordt gemaakt, maar illegaliteit zal ook niet worden gestimuleerd,” geeft hij aan.

Het hoofddoel van dit nieuwe vergunningenbeleid is het bescherming van producten die door ondernemers worden geleverd en ordening van de infrastructuur. Er wordt momenteel gewerkt aan het op orde brengen van deze sector. OW is bezig diverse categorieën van beroepen zoals architecten, ingenieurs, aannemers, verkavelaars en tekenaars te structureren. Landmeters zijn al goed geordend, zegt Nurmohamed.

Elke categorie zal gearrangeerd worden met bewijzen en feiten. Zo zullen ondernemers een diploma betreffende hun vakgebied moeten kunnen overleggen. Zo kan een groot deel van de verschillende vergunningen afgestoten worden naar ondernemers onder de voorwaarden dat de ondernemer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en zich registreert bij OW.
Advertenties