Regering wil buitenlandse werkers aantrekken
29 Sep, 11:31
foto
President Chan Santokhi spreekt De Nationale Assemblee toe.


Met 600.000 personen in Suriname, ongeveer 150.000 huishoudens "gaan wij niet in voldoende mate de aangegeven sectoren kunnen ontwikkelen, en daardoor ook niet optimaal kunnen verdienen voor de verdere ontwikkeling van ons land. Een deskundig team is doende de mogelijkheden van een citizenship by investment program te bestuderen". Dit heeft president Chan Santokhi vandaag meegedeeld in De Nationale Assemblee bij het uitspreken van de jaarrede. 
 
Suriname heeft enorme potenties in de agrarische sector het toerisme en nu nog in de extractieve industrie met goud graniet olie en gas. "En met de olie en gas, kijken wij uit naar het besluit van de internationale oliemaatschappijen, met betrekking tot ‘the final investment decision, welke voor het komend jaar is geprojecteerd. Niet alleen vereist de verdere ontwikkeling van deze sectoren veel kapitaal maar ook expertise en arbeidskrachten welke wij thans niet in voldoende mate kunnen aanbieden."

De regering is van plan ook met betrokkenheid van De Nationale Assemblee de eerste lijnen van een bevolkingspolitiek uit te zetten. Er zal specifieke aandacht geschonken worden aan het toestaan aan bedrijven om onder bepaalde voorwaarden arbeidskrachten uit het buitenland aan te trekken. "Beide initiatieven zullen een positieve bijdrage leveren aan onze verdiencapaciteit en verdere ontwikkeling van de productiesector. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de internationale regelgeving ter zake en ons nationaal wettelijk kader. Wij hopen dat deze discussie op een zakelijke en nuchtere wijze onderbouwt met data en solide analyses met betrokkenheid van relevante stakeholders gevoerd kan worden."


Advertenties