NDP bestudeert uitspraak Constitutioneel Hof
13 Aug, 00:57
foto


De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft nog geen standpunt ingenomen over het besluit van het Constitutioneel Hof, waarin is bepaald dat artikel 9 (zetelverdeling) en 24 (districtsgrenzen) in strijd zijn met de grondwet en internationale verdragen.

De NDP deelt mee nota genomen te hebben "van het besluit van het Constitutioneel Hof inzake het strijdig verklaren van enkele delen van de kiesregeling met de Grondwet, dan wel verdragen.

Binnen de partij is de commissie Kiesregeling bezig met het nader bestuderen van de beste mogelijkheden voor Suriname. Daarna wordt er een advies uitgebracht aan de partijleiding.

Daar waar nodig zullen zowel interne als externe actoren worden betrokken. Wat de overwegingen en besluiten uiteindelijk zijn, zal op een nader tijdstip blijken".

Advertenties

Saturday 03 June
Friday 02 June
Thursday 01 June