BEP voorstander van wijziging kiesstelsel
10 Aug 2022, 20:48
foto


Onder voorbehoud dat wijziging van de Kiesregeling niet beperkt zal zijn tot wijziging van de zetelverdeling, is de BEP voorstander van wijziging van de huidige wet, omdat de partij gelijkheid, rechtvaardigheid en representatie hoog in het vaandel heeft. De politieke organisatie pleit voor evenredige vertegenwoordiging waarbij randvoorwaarden worden geschapen om zwakke regio’s en groepen voldoende kansen te bieden zich op te trekken.

De BEP ziet een landelijke evenredige vertegenwoordiging als een optie. Als politieke partij die gelijkheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan, kan de BEP onmogelijk tegen evenredige vertegenwoordiging zijn. Met dit stelsel betekent het niet alleen dat iedere stem in Suriname evenveel waard is maar ook dat het kiesstelsel representatief is. Verder houdt het in een versterking van de democratie in het land. Bij de verdere uitwerking van het stelsel zal rekening moeten worden gehouden met regio’s en groepen die een ontwikkelingsachterstand hebben. Dat kan het beste in beleidsmatige zin door met specifiek beleid (tijdelijk) aandacht aan die regio’s en groepen te geven, zegt de BEP in een verklaring.

De BEP wenst versterking van het systeem van burgerparticipatie onder andere via de lokale besturen, regionale- en districtsraden (volks vertegenwoordigende lichamen), alsook verkiezing van de districtscommissarissen (districtsbestuurders) en decentralisatie van de begroting en het budget, alsmede het proces tot de vaststelling daarvan.

Het systeem van oproepen om te gaan stemmen betrouwbaarder en eenvoudiger te maken en de uitvoering beter te controleren. De E-ID kaarten zouden daarvoor toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Het faciliteren van kiezers om buiten hun ingeschreven ressorten te kunnen stemmen middels het instellen van sub-stembureaus.

Het instellen van een onafhankelijke verkiezingsautoriteit, de afbakening van de campagne periode, regels en controleorgaan in het kader van financiering van politieke partijen dienen wettelijk geregeld te worden

Het woonplaatsbeginsel versterken en geboorteplaats en maatschappelijke betrokkenheid als substituut criteria in te voeren om de binding van kandidaten met een kiesdistrict te onderbouwen.

Het persbericht van de BEP kunt u hier downloaden.
pdf-icon.gif Perbericht_BEP_over_kiesstelsel.pdf                
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October