8% salarisverhoging ambtenaren is goedgekeurd
08 Aug, 00:01
foto


Het Onderhandelingsorgaan onder leiding van Maurits Hassankhan, Ravaksur en enkele federaties hebben overeenstemming bereikt over de uitbetaling van 8% salarisverhoging. In feite is de overheid tegen het plafond van salarissen zoals door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is vastgelegd. Toch is besloten de 8% uit te keren, omdat de vakbeweging niet met minder genoegen zou nemen.

Michael Miskin, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zegt in gesprek met Starnieuws dat de vakbeweging gaat voor 8% plus, naast de 17% die eerder is overeengekomen. Hierover wordt in oktober onderhandeld, maar de uitbetaling zal pas volgend jaar met terugwerkende kracht uitbetaald kunnen worden.

Afgesproken is dat de 8% eind deze maand wordt uitbetaald. De verhoging gaat in per juli. Het is nog niet duidelijk of deze maand ook de verhoging van juli wordt betaald of dat het in september zal plaatsvinden. Miskin merkt op dat aanvankelijk de regering 8% verhoging op het oude salaris wilde geven. Duidelijk is gemaakt dat het niet acceptabel is voor de vakbeweging. Hassankhan heeft hierover weer ruggespraak moeten houden met minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Hij heeft groen licht gegeven om de 8% op het nieuwe salaris te betalen.

Wat de gepensioneerden uit de overheidsdienst betreft, zegt Miskin dat op basis van de nieuwe loonreeksen de herwaardering moet worden berekend. De uitbetaling zal op z'n vroegst per 15 september kunnen plaatsvinden. De overeenstemming van de 8% moet nog naar de Raad van Ministers. Er dient een missive te komen en de resolutie, waarna alles doorgestuurd wordt naar Cebuma.
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November