Leger in verhoogde staat van paraatheid; ondersteunt politie
25 Jul 2022, 17:24
foto
Waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kioe A Sen.


Het Nationaal Leger heeft bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen om de politie te ondersteunen bij het garanderen van orde en veiligheid op het totale grondgebied van de republiek. De staat van paraatheid van het Nationaal Leger is verhoogd, terwijl de gezamenlijke surveillance met de politie ook is opgevoerd.

De bewaking van strategische objecten en infrastructuur is ter hand genomen. Aan de samenleving wordt het beroep gedaan om strafbare handelingen achterwege te laten. Volgens luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, is er respect voor het recht op vrije meningsuiting en vreedzame betogingen. Het mag volgens hem echter nimmer de intentie zijn om anarchie te creëren.

Met de protesten op de verschillende locaties de afgelopen dagen is de verkeersdoorgang gestremd geraakt en de handel belemmerd. Er is gepoogd bouwsels en of tenten op te zetten op publieke plekken zonder toestemming van het bevoegd gezag. Er zijn “Molotov cocktails” gegooid op minstens twee locaties. Ook zijn er barricades van de openbare wegen op verschillende locaties opgeworpen, waarbij veel burgers de dupe ervan zijn geworden.

Volgens de legerbevelhebber is het ook de verantwoordelijkheid van protesteerders zelf om krachten, die slechte intenties hebben, continu te weren. “Momenteel gaat het om vreedzame betogingen en het is de wens dat het ook daarbij blijft. De ordehandhaving in dat kader is een verantwoordelijkheid van het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger ondersteunt de politie daarbij op basis van onze grondwettelijke taken, meldt het ministerie van Defensie.  

Aan de mannen en vrouwen uit de defensieorganisatie wordt het beroep gedaan om zich professioneel te blijven opstellen, zoals zij dat altijd hebben gedaan. We zijn ook deel van de maatschappij en wij hebben ook te maken met de sociaaleconomische omstandigheden. Echter zijn we genoodzaakt om als veiligheidsinstituut op te treden voor land en volk. Geen enkele anarchie zal ons goed doen”, zegt de legertopman.


Advertenties

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July