Reactie: Grondkamer als oplossing voor perikelen grondbeleid
14 Jul, 15:22
foto


In dat artikel zegt de schrijfster: "Op dit moment zijn er in de wettelijke regels die de gronduitgifte regelen, procedurele voorschriften opgenomen ter borging van de richtige gronduitgifte. Hierbij zijn de districtscommissarissen, vakministeries e.a. organen/instituten betrokken in het proces tot aan de daadwerkelijke uitgifte van de grondbeschikking door de minister belast met gronduitgifte". Verder zegt ze dat het naar haar mening tijd is om de Grondkamer te operationaliseren.

Ik vind dat ze de indruk wekt dat als de in haar artikel genoemde Grondkamer operationeel was, er kon zijn voorkomen dat de percelen te Sabaku Village werden uitgegeven op de manier waarop het onlangs is gebeurd. Hetgeen ik me afvraag is of de desbetreffende minister de voornoemde instanties heeft betrokken bij de uitgifte van de percelen te Sabaku Village. Volgens de berichten in de media hierover is dat niet gebeurd. Dus ga ik ervan uit dat de minister dit buiten de voornoemde organen en instituten om heeft gedaan ondanks het bestaan van voornoemde wettelijke regels. Er is zelfs een rechtszaak aanhangig gemaakt hieromtrent. En ik denk niet dat het bestaan van een Grondkamer daar veel aan zou veranderen. De kans is groot dat er gewoon weer een instituut bijkomt die de belastingbetaler geld kost zonder dat deze er veel aan heeft.

Het is de afgelopen jaren tot nu toe vaker voorgekomen in Suriname dat beleidsmakers zich niet hebben gehouden aan geldende wetten en regels. Wat er vooral nodig is, is dat men zich wel houdt aan de geldende wetten en regels en dat de regering het goede voorbeeld begint te geven. En dat het niet maar blijft bij beloften die nooit worden uitgevoerd.

Bert Mac-Bean
b.macbean@live.nl
Advertenties

Wednesday 28 September
Tuesday 27 September
Monday 26 September