VES: Volk brengt offers; leiders genieten van middelen Staat
05 Jul, 18:57
foto


Moreel kompas van belang voor economisch herstel?

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) stelt in haar jongste editie van INZICHT dat normen en waarden zoek zijn. De samenleving brengt elke dag offers terwijl de verarming verder toeneemt, en de leiders in alle weelde genieten met de middelen van de Staat. Men schroomt daarbij niet om zichzelf ten koste van het volk te te verrijken en met drogreden hem te misleiden.

Economisch beleid waarbij alle burgers gevraagd worden om offers te brengen, zal alleen effectief zijn indien elke burger overtuigd is dat haar leiders ook de noodzakelijke offers brengen. "Dat er economisch herstel moet plaatsvinden voor wederopbouw van onze economie met offers van eenieder, zijn we ons als samenleving van bewust. Daarvoor moeten onze leiders wel het goede voorbeeld geven. Onze leiders genieten van de rijkdommen van de samenleving, leiden een luxe leven, reizen de wereld rond met  de dag- en kledinggelden van de bevolking. Dit gebrek aan het besef van hun verantwoordelijkheden en Normen en Waarden uit zich in het niet nakomen van afspraken, het uitblijven van het noodzakelijke beleid en verder diverse onacceptabele uitspraken, handelingen en gedragingen van onze leiders", stelt de VES. 

In de afgelopen weken kunnen o.a. genoemd worden:
1. Het niet goedkeuren van de wet BTW in De Nationale Assemblee: Terwijl men de wereld afreist vertoont men grove nalatigheid in het nakomen van de afspraken met het IMF tot herstel van de economie. Hierdoor is Suriname de 3e tranche van US$ 53 miljoen van het IMF misgelopen aan betalingsbalanssteun en begrotingsondersteuning. Nakomen van afspraken is vitaal onderdeel van de eigen normen en waarden en toont het respect dat je opbrengt voor de partner waarmee je afspraken hebt, maar meer nog de commitment die de regering heeft naar de samenleving toe. Hierdoor zal de samenleving nog verder verarmen.

2. Het Sabaku schandaal: dit kan getypeerd worden als een dieptepunt van graaiende politici die belastinggelden van de gemeenschap gebruiken om gronden aan te kopen om deze in het grootste geheim te verdelen onder vrienden, familie, loyalisten en sponsoren, al dan niet verborgen achter stichtingen. Deze vorm van criminele handelingen in georganiseerd verband geeft aan dat de Normen en Waarden bij deze politici tot een dieptepunt is gedaald en vertoont een absolute minachting naar de samenleving toe. De president heeft bijna 2 weken terug aan de minister van GBB gevraagd naar de lijst met namen van de personen/entiteiten die een perceel hebben gekregen. De lijst is nog steeds niet gepubliceerd. Dit toont een gebrek aan het besef van normen en waarden om te rapporteren naar het hoogste gezag. Wanneer deze handelingen ook nog door autoriteiten, waaronder de VP en DNA-leden worden verdedigd, dan zijn normen en waarden zoek!

3. Voormalig president Bouterse verklaart de regering de oorlog: De NDP voorzitter heeft op een partijbijeenkomst de regering Santokhi de oorlog verklaard tegen de armoede. De NDP gaat zich buigen over de te volgen strategieën om "de regering weg te jagen". Is de ex-president vergeten dat zijn wanbeleid van de periode 2010–2020 gezorgd heeft voor de afbraak en vernietiging van de Surinaamse economie, welke de de basis is voor de heersende armoede. Het zou de ex-president en NDP sieren als zij hun schuld erkennen voor de  economische crisis waar zij ons in hebben geduwd. Het gebrek aan normen en waarden was de basis van de economische catastrofe die veroorzaakt is door de NDP-regering en de bedreigingen geuit op 11 juni j.l. getuigen des te meer het gebrek aan normen en waarden.

Praten over normen en waarden is niet voldoende. Afkeuren van wangedrag, bedreigingen, incorrect handelen, grof taalgebruik en overige ontoelaatbare uitingen zijn essentieel in het debat. De grenzen van het toelaatbare moet duidelijk en helder zijn. President Santokhi heeft een paar weken terug aangegeven dat er een commissie komt die zich zal bezighouden met het vraagstuk van normen en waarden. De VES hoopt dat het een brede maatschappelijke vertegenwoordiging heeft met een sterke inbreng van de Interreligieuze Raad in Suriname en alle relevante maatschappelijke groepen. Het roer moet dringend om.  Het respect voor de mede-mens en instituten is aan het afbrokkelen. Dit moet worden afgeremd en richting positiviteit worden geduwd. Dit zal ook de katalysator zijn voor financieel-economisch herstel. Uiteindelijk is de hele samenleving verantwoordelijk voor het in stand houden van Normen en Waarden, Fatsoen en Respect waarbij de samenleving geleidt dient te worden door integere, betrouwbare, deskundige leiders die het menen met ons Land en Volk.

In 2019 heeft de VHP een Nationale Conferentie gehouden over Normen, Waarden en Moraal. De VHP constateerde dat er afbraak was van Normen en Waarden, een goed initiatief in 2019, zeker gezien de financieel-economische omstandigheid van ons land in die periode. In 2022, na 2 jaar nieuw leiderschap is de situatie verslechterd. De algehele problematiek is veel ernstiger en  normvervaging, moreel verval en Decadent gedrag lijkt tot norm te zijn verheven.

Dit tij dient gekeerd te worden!
De president van ons land dient leiderschap te tonen en zorg te dragen voor de correcties.
De samenleving rekent daar op!

Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August