Leden SVB houden alv op 18 juli; bestuur weet van niks
02 Jul, 01:01
foto


Veertien leden van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) hebben een algemene ledenvergadering (alv) aangevraagd. De vergadering is aangevraagd op 10 mei. Op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement is alv aangevraagd. Binnen 21 dagen moest het bestuur de alv houden, hetgeen niet is gebeurd. De aanvragers van de vergadering, ondersteund door een groot aantal leden hebben voor 18 juli een alv uitgeschreven in de vergaderzaal van VOS.

De meerderheid van de leden van de SVB ondersteunen de alv die is aangevraagd. De convocatie, gedateerd 23 juni, is ook gestuurd naar het bestuur per deurwaardersexploot. SVB-voorzitter Jonh Krishnadath om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij niet op de hoogte is van de alv die is uitgeschreven. Het bestuur heeft op 30 juni de lidverenigingen en bonden uitgenodigd voor een te houden informatiebijeenkomst op 9 juli in het Owru Cul Complex. Op de bijeenkomst wil het bestuur de stand van zaken interne inventarisatie lidbonden en opstart competities, bespreken.

Op de alv die de leden hebben uitgeschreven staat op de agenda: motie ontslag bestuur SVB en aanwijzing interim-bestuur voor het organiseren van nieuwe verkiezingen binnen vier weken.

U kunt de convocatie van de leden en de informatiebijeenkomst uitgeschreven door het bestuur hier downloaden.
pdf-icon.gif Convocatie_ALV_leden_SVB_18_juli_2022.pdf     pdf-icon.gif Uitnodiging_informatiebijeenkomst_SVB_bestuur.pdf                
Advertenties

Wednesday 28 September
Tuesday 27 September
Monday 26 September