Suriname finaliseert 7e CEDAW landenrapport
28 May, 20:53
foto
Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken opent de sessie waarbij het concept landenrapport CEDAW is besproken. (Foto: Biza)


Later dit jaar moet Suriname het 7e landenrapport over de Conventie tegen de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen de vrouwen (CEDAW) indienen. Om de laatste hand hieraan te leggen is een sessie gehouden op 26 en 27 mei. Geconstateerd is dat er enkele onvolkomenheden en tekortkomingen in het voorlopige 7e CEDAW-landenrapport van Suriname zijn. Deze zullen bijgewerkt en gefinaliseerd worden voor het finale rapport.

Suriname is volgens Binnenlandse Zaken serieus bezig met het verzamelen van data over de status van het landenrapport dat bij de VN CEDAW Commissie wordt ingediend. De sessie is gehouden met ondersteuning van UN Women. Aan deze sessie namen functionarissen deel van het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van Binnenlandse Zaken, CEDAW focal points van andere ministeries en relevante instanties die zich bezighouden met het uitbannen van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen.

Minister Bronto Somohardjo verrichte de officiële opening. Hij gaf aan dat het verband tussen mensenrechten en ontwikkeling van recente oorsprong is, waarbij het belangrijk is dat iedereen die in die positie zit om verandering in de situatie van de vrouw te brengen, zich ook aan die plicht committeert en uitvoert. “Op rechten gebaseerde benaderingen vereisen een hoge mate van participatie van allen, inclusief vrouwen en kinderen,” benadrukte de minister.

Het BGA heeft de rol als verantwoordelijke instantie voor het coördineren, begeleiden en monitoren van het nationaal genderbeleid. Tussentijdse meetings over de voortgang van de implementatie van het CEDAW-verdrag, is ook een van haar kernverantwoordelijkheden. De training werd verzorgd door Ramona Biholar  en Letitia Nicholas die Programma Analist van Human Rights and Law of UN Women.

Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July