Armoedebestrijding en decent work primair voor AW&J
27 May, 17:28
foto
Minister Steven Mac Andrew in gesprek met leden van de commissie Armoedegrensbepaling.


De commissie Armoedegrens Bepaling brengt de armoede in Suriname landelijk in kaart voor een beter inzicht in de werkelijke armoedetoestand in Suriname. Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft kennisgemaakt met de in juli 2021 ingestelde werkgroep. 

De commissie heeft al een notitie over de armoedegrensbepaling geproduceerd. De focus is nu op een Nationale Multidimensionele Armoede Index. Hierbij wordt gekeken naar gezondheid, onderwijs, levensstandaard en financiele – en sociaal-economische zekerheid. Een lijst van indicatoren voor deze vier dimensies, welke gebaseerd zijn op de Surinaamse context, is inmiddels ook al opgesteld door de commissie.

Volgens Mac Andrew heeft Sustainable Development Goal (SDG) 1, namelijk no poverty, naast SDG 8, Decent Work, de meeste prioriteit voor zijn ministerie. Inzicht in de armoedesituatie is een noodzakelijke voorwaarde om gericht en effectief beleid te kunnen ontwikkelen voor de bestrijding en vermindering van armoede, zegt Mac Andrew. Hij onderstreepte tevens het belang van actuele data.

Het niet beschikbaar zijn van actuele data en de noodzaak om twee databases te gebruiken, zijn enkele problemen bij het uitvoeren van de commissiewerkzaamheden. De commissie zal in de komende periode afstemmen met diverse stakeholders en is van plan om binnen twee maanden het onderzoek en een rapport met beleidsaanbevelingen af te hebben. Mac Andrew zal deze meenemen voor bespreking en besluitvorming in de Raad van Ministers.

Mac Andrew en de commissie zijn op een lijn over de noodzaak voor een landelijke armoedesurvey en een permanente commissie Armoede, die de regering blijvend over armoedebestrijding zou moeten adviseren, schrijft de Communicatie Unit van AW&J.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July