Oproep voor illegale verkopers om zich te registreren
16 May, 22:33
foto
Een lid van het Crisisteam onder de Centrale markt Paramaribo praat met een straatventer. Het team is bezig met ordening van de binnenstad.


Venters die buiten de markt, langs straten en op trottoirs hun waar verkochten, doen dit sinds kort weer in de Centrale Markt Paramaribo (CMP). Dit was een van de doelstellingen van het door districtscommissaris Ricardo Bhola ingestelde Crisisteam onder de CMP. Het team wil de orde terugbrengen in de binnenstad en besteedt extra aandacht aan de illegale groente- en fruitverkopers langs de openbare wegen.

Het crisisteam begaat bij de ordening het pad van communicatie en informatieoverdracht zegt adjunct-district secretaris Rozendaal, die samen met zijn collega Jubithana leiding geeft aan het team. De illegale groente- en fruitverkopers krijgen informatie over het legaal verkrijgen van een verkoopstand onder de markt. De mensen hebben zich aangemeld na een oproep over het illegaal verkopen van groenten en fruit langs de openbare weg.

Er zijn afspraken gemaakt en men is aangemaand niet meer langs de straat te gaan verkopen. De venters krijgen volgens Rozendaal van marktmeester Anil Dhanai de gelegenheid hun stukken in orde te maken. Als dat in orde is, krijgen zij een plek op de markt. “Niet iedereen is langs geweest, maar het is een goed begin. Degenen die zijn langs geweest, waren ook blij dat zij zich konden registreren.” Rozendaal zegt dat degenen die zich nog niet hebben aangemeld, dit alsnog kunnen doen.

Bhola is tevreden over het werk dat in korte tijd is verzet. Het crisisteam is na zijn instelling direct gestart met een kennismakingsronde bij de marktpolitie, de mobiele unit en de BBS'ers onder de markt en er zijn afspraken gemaakt voor de aanpak van het probleem van de illegale venters. Daarna heeft het team zich georiënteerd onder deze groep. Rozendaal zegt dat de verkopers begeleid zullen worden, meldt het BIC Paramaribo Noord-Oost.

Advertenties

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August