Column: Transparantie is slechts hol modewoord
17 May, 00:59
foto
De Nationale Assemblee maandag tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling 2022.


Wanneer politici in de oppositiebanken zitten, weten ze precies welke dingen absoluut fout zijn. Zo is er heel wat kritiek geleverd op een geheime rekening die Bosje als president had. En over Bureau Volkscontacten onder Bouta, zijn vaten vol kritiek gegoten. Er wordt met belastingmiddelen goedkope partijpolitiek bedreven. Het financiële beleid 2010-2020 wordt na twee jaar verkiezing nog steeds gebruikt om uit te leggen waarom het overgrote deel van het volk kopje onder gaat, omdat harde maatregelen nodig zijn om het ontspoorde land weer op de rails te krijgen.

De begrotingsbehandeling is volop aan de gang. In eerste instantie was SRD 150 miljoen begroot voor het kabinet van de president voor armoedebestrijding. Dit, terwijl Sociale Zaken belast is met armoedebestrijding en het sociaal vangnet. In een nota van wijziging is het bedrag gehalveerd en elders ingezet voor hetzelfde doel. Het kabinet van de vp krijgt nu ook SRD 30 miljoen. De vp verdeelde al grif uit zijn eigen zak, maar kan nu ook putten uit de begroting. Terecht dat er in DNA kritiek is op deze bedragen, maar helaas hebben oppositieleden die twee jaar geleden dichtbij de honingpot zaten, hun vinger toen niet opgeheven.

Als Assembleeleden hun taken goed uitoefenden, zou het land er veel beter uitzien. Het volk kiest vertegenwoordigers om zijn belangen te behartigen, maar zodra de mensen gekozen zijn, kijken ze naar eigen belang, groepsbelang, family, friends, partij, coalitie en wat dies meer zij... en pas dan komen land en volk. Het is jammer dat het volk er te lang over doet om af te rekenen met politici die hem voor de gek houden. Uiteindelijk wordt de rekening wel gepresenteerd, maar door een kort geheugen en onvoldoende inspirerende alternatieven, verwisselen dezelfde spelers om de beurt de stoelen.

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben haast alle leden het gehad over transparantie. De een is geïnteresseerd in de bemensing van de vele presidentiële commissies, de ander wil vergunningen zien of concessies. De coalitiefractieleider Asis Gajadien praat zich al een paar vergaderingen schor over publicatie van de lijst van mensen die grondpapieren hebben ontvangen. Hoewel zijn partij de president heeft voorgebracht, lukt het maar niet om in de ABOP-keuken te kijken bij Grondbeleid en Bosbeheer.

De president had zo plechtig bij het aantreden van deze regering gezegd dat ministeries geen bezit zijn van politieke partijen. Maar precies dat gebeurt. Ministeries worden gerund door politieke partijen en worden volgestopt met partij-loyalisten die al dan niet deskundig zijn. Omdat alle coalitiepartijen hier vrolijk aan meedoen, kan niemand met de vuist op tafel slaan. Zelfs reshuffling lukt niet zonder instemming van de coalitiepartijen. Wat ook opvalt is dat nagenoeg alle ministers ad-interims, uit de eigen partij komen. Dat moet als eerste veranderen bij de reshuffling, dan pas zal er transparantie komen. Dan zal de publicatie van de lijst van gronduitgiftes - wettelijk verplicht - eindelijk komen en dan zullen we zien dat ook Assembleeleden (opnieuw) gezegend zijn met meerdere terreinen.

Nita Ramcharan
Advertenties

Saturday 04 February
Friday 03 February
Thursday 02 February
Wednesday 01 February