Wi Tru Sranan wil moreel verval halt toeroepen
24 Jan 2022, 20:46
foto
Het bestuur van stichting Wi Tru Sranan brengt een toost uit bij de presentatie. Links voorzitter Dirk Currie. (Foto: René Gompers)


Dat waarden en normen aan het vervagen zijn in Suriname, behoeft geen discussie. Stichting Wi Tru Sranan wil daar iets aan doen; zij wil helpen om nationale waarden en normen vast te stellen op verschillende gebieden. Dit wil zij doen in samenspraak -en partnerschappen aangaan- met de burgerij, organisaties, de overheid, het bedrijfsleven, de media. Het bestuur en het doel van Wi Sranan is maandag in Marriot Courtyard gepresenteerd.

Elke groep heeft zijn eigen waarden en normen, merkt voorzitter Dirk Currie op. Het gaat er bij de stichting om dat er algemene nationale waarden en normen worden vastgesteld, een moreel ethisch kompas waar de burgerij, de sectoren en het land op kunnen varen. Dit biedt internationaal ook zijn voordelen, wordt er aangegeven. Een beter gedrag  in het verkeer, geen vuil gooien op straat zijn bijvoorbeeld enkele van de zaken die norm moeten zijn voor iedereen. Omdat men waarde hecht aan de medemens en het milieu, liefde tonen voor het land.

Currie: “Het gaat er niet om dat wij aangeven wat de nationale waarden en normen dienen te zijn. Middels dialoog willen we stimuleren en faciliteren het gesprek over het belang van en de vraag of nationale waarden en normen, gerekend mogen worden tot de fundering van onze samenleving. Wij hebben als bestuur met elkaar enkele interne kernwaarden afgesproken. Dat zijn gelijkheid, goed bestuur, positiviteit en opbouwen, respect en samenwerking.”

Het bestuur begrijpt dat het een lange en moeilijke weg gaat afleggen om het doel te bereiken. “Het zal geen gemakkelijk proces zijn en gaat de nodige tijd vergen,” merkt Currie op. “Maar we voelen ons gesterkt door de vele oproepen uit de samenleving tot de morele herbewapening middels collectief gedrag, waarde en normen.” De stichting gaat ook samenwerken met regionale en internationale organisaties om de visie gestalte te geven.

In het bestuur hebben behalve Currie ook zitting: Helyante Mac-Donald ondervoorzitter/dialoog, Neville Power secretaris, Naomi Blijd penningmeester, Irene Ramdien commissaris/educatie, Jean-Pierre Polanen commissaris/communicatie en Nephille Stekkel commissaris.

Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October