Perspectief op gezondheid en Covid-19
18 Jan, 04:46
foto


Terwijl onze samenleving hunkert naar duurzame ontwikkeling, implodeert de volksgezondheid. Het gezondheidsbeleid voor Covid-19 blijkt niet te voldoen. Toch wordt hetzelfde beleid uitgerold en aangevuld met belerend toespreken van de samenleving. Het algemeen belang is niet voelbaar. De focus van de leiding is diffuus waardoor prioriteiten onduidelijk zijn.

De waarden van de Publieke Gezondheidszorg zijn onzichtbaar. Vele wisselende maatregelen lijken ondoordacht en niet op maat gebracht voor onze kleine pluriforme Surinaamse samenleving. Het gebrek aan een eenduidig gedragen visie, strategische doelstellingen en de uitvoering van maatregelen leiden tot gezagsverlies. Dit is onder meer te merken aan het gedrag van een deel van de samenleving die zich niet houdt aan de covid-maatregelen en de lage vaccinatiegraad.

Avondklok en het virus
Een avondklok waarbij mensen in de vroege avond thuis moeten blijven is ook een avondklok voor het coranavirus SARS-coV2. Dit virus dragen wij mensen toch zelf? Dit virus zit niet buiten of op straat te wachten tot we massaal weer in de vroege morgen de straat op gaan. Door de beperking van het aantal uren om van huis te mogen zijn, stijgt het aantal personen dat tegelijkertijd zaken buitenhuis doet.

Personen die vanuit het buitenland met negatieve PCR-test Suriname binnenkomen en personen met een dispensatie om zich tijdens de avondklok vrij te bewegen kunnen ook transmitters zijn. Het is aangetoond dat personen die al volledig gevaccineerd zijn nu ook geïnfecteerd kunnen worden. Deze personen zijn veelal asymptomatisch. Is een avondklok nog zinvol?

Het is geen makkelijke klus voor het ministerie van Volksgezondheid. Wellicht is de moeilijkheidsgraad hiervan de reden om veel van de Nederlandse aanpak te kopiëren en toe te passen op onze Surinaamse samenleving. Daarom verbaast het me niet dat wij nog geen toekomstverkenning voor de volksgezondheid hebben en geen balans hebben kunnen vinden in de aanpak van deze pandemie veroorzaakt door SARS-coV-2.

Perspectief
Suggesties voor verbetering: Biedt onze samenleving perspectief, verklein de onrust door hen geen angst aan te praten, wees consistent in duidelijke en begrijpelijke informatie over de beleidsprioriteiten van het ministerie en wat die zullen opleveren. Leg prioriteit bij het algemeen belang. Gezondheid-bevordering en gezondheid-beschermende programma’s zoals, voorlichting over zelfredzaamheid, goede voeding en leefstijl, gepaste afstand houden, MoHanA en algemene hygiëne en vaccineren dienen beleidsprioriteit te zijn. Zet een proces in van actieve participatie door focusgroepen en klankbordbijeenkomsten om te horen wat er in de kern ontbreekt en wat nodig is om een evenwichtig beleid voor de gezondheidszorg te formuleren.

Een uitvoerbaar plan van gezondheid-bevorderende programma’s is kostbaar. Doch, dit mag geen argument zijn om hiervan af te zien. Een gezonde bevolking is essentieel voor de ontwikkeling van ons land. Daarom moeten middelen voor dit specifieke gezondheidsdoel beschikbaar komen. Buig de negatieve ontwikkeling van Covid-19 om. Creëer een bloeiende gezonde samenleving waar mensen veilig met vertrouwen en cohesie kunnen rekenen op goede gezondheidszorg, opdat het draagvlak wordt vergroot voor noodzakelijke maatregelen.

Elisa Carter
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May