Eisers verliezen kort geding tegen Ramadhin
30 Nov, 10:43
foto
De rechter heeft de eis om minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid te veroordelen, afgewezen. Het oordeel is vanmorgen geveld. (Foto: René Gompers)


Kortgedingrechter Sandra Bradley heeft vanmorgen de vordering tegen de Staat Suriname, met name minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid afgewezen. De bewindsman was voor het gerecht gedaagd door Jennifer van Dijk-Silos, Steve Meye en Patrick Bhagwandin. Zij vinden dat Ramadhin hen heeft beledigd en hun goede naam heeft aangetast.

De rechter heeft de eisers niet ontvankelijk verklaard in de vordering tegen de minister van Volksgezondheid. De gevraagde voorzieningen zijn geweigerd. De eisers zijn veroordeeld om de proceskosten te betalen. Het vonnis van vanmorgen is voorgelezen door de rechter.

De eisers wilden dat de minister werd veroordeeld tot het rectificeren van uitspraken gedaan via verschillende media. Zij hadden mede een petitie aangeboden over 'apartheid en discriminatie' op 20 augustus aan waarnemend president, Ronnie Brunswijk. In de petitie wordt de aandacht gevraagd voor de gevolgen van het huidige coronabeleid in relatie tot het tegengaan van apartheid en discriminatie van niet-gevaccineerde Surinamers. Het gaat bij de eisers om de directe stopzetting van elke vorm van vaccinatiedwang, ook de indirecte dwang, en het stopzetten van elke vorm van discriminatie en apartheid die uit deze dwang voortvloeit.

De eisers stellen dat zij geconfronteerd zijn met uitspraken van de gedaagde, de minister van Volksgezondheid, die zij kwalificeren als belediging, laster, smaad en aantasting van hun recht op eer en goede naam. Door de uitspraken gedaan in interviews lijden de eisers schade zowel in privé als in hun functioneren in de samenleving. De eisers voelen zich gekrenkt doordat ze genoemd zijn als misleiders en antivaxxers. Zij vorderen rectificatie van de gewraakte uitspraken.
Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November