President: Suriname moet een ICT-inhaalslag maken
24 Nov, 00:01
foto
President Chan Santokhi krijgt het eerste exemplaar van ICT Vision 2030 in ontvangst van Anuskha Sonai, voorzitter van ICT Associatie Suriname. (Foto: CDS)


President Chan Santokhi heeft het eerste exemplaar ontvangen van het ICT Vision 2030 document. De ICT Associatie Suriname heeft het initiatief genomen om een document voor Suriname op te stellen. Santokhi zegt dat er in de wereld veel gebeurt op het gebied van ICT. Suriname heeft weliswaar een inhaalslag te maken, maar heeft door Covid-19 ook kunnen zien waar het staat. Volgens de president moet dat wat binnen de Surinaamse realiteit en werkelijkheid past, uitgevoerd worden. Op basis van eigen standaarden zal er een ICT-strategie ontwikkeld moeten worden.

Santokhi is ervan overtuigd dat Suriname over personen met de nodige capaciteiten beschikt. Bij het institutionaliseren van de ICT-sector zal ook die groep die nog niet mee is gegaan met de huidige ICT-ontwikkeling meegenomen moeten worden. Het staatshoofd wees in deze onder meer op het ambtelijke apparaat. “Er zijn nog enorm veel mensen die ICT niet in hun mindset hebben”.  De ICT-sector zal ook een rol van betekenis spelen bij de aanstaande olie- en gasindustrie, waar Suriname goed op voorbereid moet zijn. Het staatshoofd spreekt van een goede gelegenheid voor een bundeling tussen overheid en private sector. Samen met alle deskundigen op ICT-gebied zullen barrières weggewerkt moeten worden en strategieën ontwikkeld zodat Suriname niet geconfronteerd wordt met ICT-dreigingen.

Anuskha Sonai, voorzitter van ICT Associatie Suriname, onderstreept het belang van Vision 2030 voor de olie- en gasindustrie. Ze noemt het de bijdrage van ICT Associatie Suriname aan de discussie over local content. Vision 2030 geeft concreet 5 hoofddoelen weer en de ambitie per doel, alsook wanneer deze gehaald moeten worden en wanneer, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Tijdens het seminar ICT Vision 2030 Digital Inclusion for Sustainable Development is dinsdag een Memorandum of Understanding getekend tussen Sonai en Prewien Ramadhin, onderdirecteur Onderdirectoraat e-Gov van het Kabinet van de President. Hierin spreken de private en publieke sector de intentie uit om met elkaar samen te werken. “Wij gaan elkaar versterken in ambities, en gezamenlijk dezelfde richting op met betrekking tot de ontwikkeling van Suriname vooral wat betreft ICT-sector,” zei Sonai. Net als president Santokhi onderstreept ze dat eenieder betrokken moet worden bij de digitale transitie. 

Anvit Ramlakhan, directeur Datasur, merkt op dat voor de komende 8 jaren er een strategische visie is uitgestippeld over wat er met ICT in Suriname moet gebeuren. Hij gelooft dat de ICT de vierde industriële revolutie teweeg zal brengen. “Willen we dat Suriname zich economisch ontwikkelt, dan zal er aandacht besteed moeten worden aan ICT,” zegt Ramlakhan. Daarom ook het initiatief om het document samen te stellen met een bijdrage van alle stakeholders. Volgens de deskundige kan ICT ervoor zorgen dat Suriname tegen de achtergrond van haar economische situatie een omhaalslag maakt. Digitalisering kan voor efficiëntie en effectiviteit van diensten zorgen.
Advertenties