Vaccineren of niet vaccineren?
10 Sep, 14:26
foto


Recht vs Plicht, het dilemma

Als land en wereld zitten we al geruime tijd met een pandemie veroorzaakt door een virus dat er genoegen in schept om de mens, straks bijna 2 jaren, het leven, letterlijk en figuurlijk, zuur te maken. Ongeacht wie en waar ter wereld heeft er rechtstreeks of zijdelings kennis mee gemaakt en deze schijnt er een te zijn die er nog lang zal zijn en ook lang slachtoffers zal maken.
Maar er is een remedie: Vaccinatie en de MOHANA regels.

Een groot deel van de wereldbevolking rent achter de vaccinatie aan en daartegenover staat een even groot deel dat zich niet wenst te vaccineren. Voor het gemak noemen we ze bij de reeds bekende benaming van de groep: de anti-vaxxers. Deze elite groep in het geheel beroept zich op een cocktail van de Grondwet, Internationale Verdragen en Conventies, verschillende grondrechten en beginselen om hun gelijk om niet te vaccineren, te bewijzen. Daar hebben ze ook het recht toe.

Maar…
Elk verhaal heeft ook zijn keerzijde.

De overheid heeft, op basis van de eerder genoemde cocktail, naast de plicht om goede gezondheidszorg te garanderen, ook de plicht om de gezondheid van de samenleving te waarborgen. Daartoe heeft de overheid bepaalde instrumenten tot zijn beschikking. Een van die instrumenten is om via haar organen de samenleving te stimuleren om zichzelf te beschermen tegen de mogelijke schadelijke gevolgen van b.v. het coronavirus. Immers de langdurige gevolgen van het virus op het lichaam zal een enorme druk leggen op de gezondheidszorg.

De werkgever heeft de plicht om ervoor te zorgen dat hij voor zijn werknemers een veilige werkomgeving creëert waarbij de verschillende werknemers op een veilige en verantwoorde wijze met elkaar kunnen samenwerken. Gebeurt dat niet, dan kan de werkgever het verwijt gemaakt worden dat hij tekort is geschoten in de bescherming van zijn werknemer. Door te vragen dat werknemers gevaccineerd zijn of dat hij alleen gevaccineerden in dienst neemt, is zijn manier om zichzelf en zijn overige werknemers te beschermen tegen de mogelijke schadelijke gevolgen van het virus. Daarnaast heb je ook de financiële gevolgen voor de werkgever die ongetwijfeld ook zijn weerslag zal hebben op de onderneming en uiteindelijk de werknemer.

Ook de individuele persoon maakt conform de door de anti-vaxxers gehuldigde roep op persoonlijke vrijheid en veiligheid, aanspraak erop dat zijn persoonlijke gezondheid en veiligheid gegarandeerd is. Om dit te waarborgen laat hij of zij zich vaccineren. Neemt niet weg dat hij of zij zich erop kan beroepen dat een niet gevaccineerde nochtans een gevaar vormt voor zijn gezondheid. Immers gevaccineerden  kunnen het virus toch betrekken, alleen zijn de effecten minder zwaar. Maar een niet gevaccineerde kan je dus toch nog besmetten.

Uiteindelijk zal het belang afgewogen moeten worden. Niemand verplicht je of kan je verplichten om te vaccineren, maar heb jij als individu ook niet de plicht om je medemens te beschermen of te helpen beschermen.
Er zal een goede belangenafweging gemaakt moeten worden in deze en we hebben nog een lange weg te gaan.

Mr. J.N. Rambhadjan
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July