Santokhi en Rutte: Rechtsstaat en aanpak criminaliteit belangrijk
08 Sep 2021, 12:36
foto
President Chan Santokhi en de Nederlandse demissionair premier Mark Rutte tijdens een gezamenlijke persconferentie vandaag. Er zijn twee overeenkomsten getekend. (Foto: CDS)


President Chan Santokhi en de demissionair Nederlandse premier, Mark Rutte, hebben tijdens een persconferentie onderstreept dat de relatie tussen beide landen volledig hersteld is. Er wordt samengewerkt op verschillende gebieden, waaronder herstel economische relatie, Covid-19, een sterke rechtsstaat en een stevige aanpak van de ondermijnende grensoverschrijdende criminaliteit.

Er zijn vandaag twee overeenkomsten ondertekend op het gebied van de volksgezondheid en justitie. Nederland zal beschermingsmiddelen en Covid-19-testen schenken aan Suriname. Deze ondertekening van het document en overhandiging vond plaats tussen de Volksgezondheidsministers Hugo de Jonge en Amar Ramadhin. Het tweede document is de Makandra samenwerking op het gebied van Justitie en Politie. Deze samenwerking heeft te maken met reclassering.

Op de gezamenlijke persconferentie na de ondertekening zei Santokhi dat de problemen van Suriname zo gecompliceerd en complex zijn dat ondersteuning van de internationale gemeenschap noodzakelijk is. De regering heeft ondersteuning gehad van Nederland, zowel op bilateraal als multilateraal niveau. Beide leiders zijn voorstanders van het uitbreiden van de samenwerking naar de rechterlijke macht, landbouwsector en het duurzaam besteden van de restant verdragsmiddelen. Rutte deelde mee dat terwijl de president nog in Nederland is, enkele vraagstukken al opgelost worden.

Er is al een intensieve samenwerking in aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit. “De afgelopen periode hebben we in gevallen waarbij personen die gezocht werden hier in Nederland en die uitgeweken waren naar ons territoir of het territoir van onze buurlanden, ervoor gezorgd dat zij teruggebracht zijn naar Nederland, om zich te onderwerpen aan strafrechtelijke onderzoekingen,” legde de president uit. Er is een samenwerking met het Hof van Justitie en de Raad voor Rechters op het gebied van trainingen en bijstand aan Suriname. Deze wordt verder gestructureerd en geïntensiveerd.

Rutte zei dat Suriname kan rekenen op Nederland en omgekeerd is dat ook het geval. Over de afschaffing van de visumplicht merkte Rutte op dat dit niet de bevoegdheid is van Nederland. De Europese Commissie moet hierover beslissen. Suriname moet ook enkele zaken in orde maken bij wet. Santokhi heeft wel een verrassing voor de Surinaamse diaspora in Nederland, waardoor mensen zonder hoofdpijn kunnen afreizen. Vrijdag zal hij daar meer informatie over geven, tijdens een ontmoeting met deze groep.

Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November