Linscheer: CTU is gespecialiseerde eenheid voor nationale veiligheid
29 Jul 2011, 20:30
foto
Giovani Nijbroek, de commandant van CTU. (Foto: Edward Troon)


De Counter Terrorism Unit (CTU) is een gespecialiseerde eenheid, met als eindverantwoordelijke Melvin Linscheer, directeur Nationale Veiligheid van het kabinet van de president. De militair Giovani Nijbroek is de commandant van CTU. Dino Bouterse is belast met logistieke aangelegenheden. Hij neemt niet deel aan operaties.

Linscheer gaf vrijdag uitgebreide informatie over de CTU op een persconferentie. De Nationale Assemblee heeft op verschillende momenten vragen gesteld over de CTU. Minister Martin Misiedjan van Justitie en Politie beloofde in een ‘besloten vergadering’ informatie te zullen geven omdat het om een gevoelige dienst gaat. Linscheer zei dat er zoveel vragen worden gesteld over de CTU, vandaar dat besloten is openheid van zaken te geven, voor zover dat mogelijk is. De persconferentie was live op drie radiostations te volgen.

Treedt niet zelfstandig op
Linscheer bracht naar voren dat CTU een speciale eenheid is die alleen op afroep van de korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS) of de procureur generaal in actie komt. “CTU is geen opsporingsdienst, maar een gespecialiseerde eenheid. Deze unit ondersteunt de politie waar nodig”, zei de directeur Nationaal Veiligheid. Hij haalde als voorbeeld aan de veiligheidsoperatie ‘Faya blo’, waarbij CTU ondersteunend is aan het KPS. Hij noemde verder de aanhoudingen van vuurwapengevaarlijke criminelen van de afgelopen weken.

CTU is niet te vergelijken met het Arrestatie Team, de Anti Terreur Eenheid van de politie of welk andere eenheid. De specialiteit van CTU is volgens hem anders. Over de wapens die tijdens de operaties gebruikt worden zei hij dat dit afhankelijk van de operatie bepaald wordt wat voor type wapen zij hanteren. De manschappen zijn getraind in het gebruik van verschillende soorten wapens.

Algemene veiligheid
Linscheer deelde mee dat CTU optreedt wanneer onder meer de algemene veiligheid in gedrang komt. Bij politieke ontwrichting komt de eenheid ook in beeld. Deze speciale eenheid heeft nog geen eigen budget, maar maakt gebruik van de logistiek van de andere gewapende machten. De leden worden door de organisatie waartoe zij behoren betaald. Er wordt nog nagedacht over een uniform voor de CTU-leden.

Het personeel van CTU is gerekruteerd uit het KPS, het Nationaal Leger, het Korps Penitentiaire Ambtenaren en de Centrale Veiligheidsdienst (CIVD). De leden van de verschillende gewapende machten zijn op basis van hun skills gedetacheerd bij deze gespecialiseerde eenheid. Enkele burgers zijn na een gedegen training en onderzoek tot de eenheid toegelaten.
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December